Silikon brystinnlegg er ikke farlig for helsen

Millioner av mennesker får daglig i seg små mengder silikon. Hittil har det ikke vært påvist sykdommer som skyldes godkjent medisinsk bruk. Blant sukkersyke, som får i seg relativt store mengder fra daglige insulinsprøyter, har stoffet ikke gitt problemer. Det samme gjelder spebarn med kolikk - som bruker det som medisin.

Silikoninnholdet i organer hos avdøde kvinner som ikke hadde hatt dette innoperert er analysert. Hos 90 prosent fant de stoffet i et eller flere organer - uten at det ble beskrevet noen skade på funnstedet.

I USA ble 3112 kvinner med silikon brystinnlegg fulgt opp. Fra kreftregisteret ble det meldt om 21 brystkrefttilfeller hos disse i løpet av 5 år. Man forventet 32 krefttilfeller basert på den kjente forekomsten i befolkningen, Forskerne fant heller ikke at diagnosen brystkreft ble stillet senere hos pasienter med brystproteser. En av ti kvinner utvikler før eller siden brystkreft. Av disse vil det selvfølgelig være noen som har silikon brystinnlegg, men det er ingen årsakssammenheng mellom dette og kreft.

Det ble tidlig på 90-tallet spekulert i om stoffet kunne fremkalle sykdommer i immunsystemet. En rekke vitenskapelig studier avkrefter dette. Mest kjent er en undersøkelse fra Stanford Universitetet (1986), et fra John Hopkins Universitetets (1992) Immunologiske avdeling og et fra Mayo klinikken (1994). Man har også kommet frem til liknende resultater i Australia, Nederland og Danmark (2004).

Viktigst er kanskje en omfattende undersøkelse fra Harvard Universitetet. Man gjennomgikk fra 1976 til 1990 hele 87 000 helsejournaler til amerikanske sykepleiere. 1183 av alle sykepleierne hadde silikoninnlegg og forekomsten av immunsykdommer viste seg å være litt lavere hos disse.

EU's komité for kvalitetssikring av medisinsk utstyr konkluderte i 1995 med at silikon brystinnlegg ikke var helsefarlig. Statens Arbeidsmiljøinstitutt opplyste til Aftenposten i 1994 at det ikke var påvist helseskader eller allergier, og av et rundskriv fra Statens Helsetilsyn i 1994 fremgår det at det ikke er funnet noen sammenheng mellom dette og sykdom.

Det er ikke registrert lekkasje på de engelske innleggene vi har brukt siden 1991. Eventuelle lekkasjer har i en nylig publisert undersøkelse om følgene av lekkasje fra silikon brystinnlegg vist seg ikke å være farlige. Per 2004 har vi på verdensbasis så stor erfaring med silikon brystinnlegg at vi ikke er bekymret for noen helserisiko.


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.