jubileumslogo-2024-fullt%20navn

Sikkerhet og personvern

Viktig informasjon vedr. personvern og henvendelser på e-post

Du må ikke sende helse- og personopplysninger eller annen sensitiv informasjon via e-post. Dersom du ønsker å formidle slik informasjon til oss henvises du til å benytte sikker kommunikasjon via telefonsamtale eller personlig oppmøte. Alternativt kan post eller digipost benyttes. Henvendelser som inneholder helseopplysninger vil ikke vil bli besvart.


Informasjon om personvern og brukerundersøkelse

Når du har registrert mobilnummeret ditt hos oss får du tilsendt bekreftelser på timebestilling og påminnelser til din behandling hos oss. Du vil også få tilsendt en brukerundersøkelse på e-post etter at din behandling er gjennomført. Som helseforetak er vi pålagt å gjennomføre brukerundersøkelser, men det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Dine erfaringer som pasient ved Fornebuklinikken er viktig både for oss som jobber her og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre!  
Spørreskjemaet har 6 spørsmål og tar maksimalt 2 minutter å fylle ut. Det er også mulig å skrive en kommentar, men det er viktig at du ikke skriver kontaktinformasjon, personopplysninger eller opplysninger som gjør det mulig for andre å identifisere deg. Dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen din, ta kontakt med oss direkte på telefon.

Hensikten med brukerundersøkelsen er å sørge for at så mange som mulig av våre pasienter har muligheten til å medvirke i klinikkens forbedringsarbeid.

Hvordan vi bruker svarene
Rapportene fra brukerundersøkelsen vil bli diskutert i personalmøter og i de ulike avdelingene på klinikken. Vi ønsker å ta vare på, og videreutvikle det som fungerer godt, samtidig som vi vil sette i gang tiltak dersom noe fungerer mindre bra.
Når du svarer på spørsmålene, er du anonym. Ingen identifiserbar informasjon som nettlesertype og -versjon, IP-adresse, operativsystem eller e-postadresse, bli lagret med svaret. Dette er for å beskytte din identitet. Du kan ikke identifiseres av ansatte du har vært i kontakt med.
 
 
Ofte stilte spørsmaal

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål
Det å bestemme seg for å gjøre en forandring er ofte knyttet til mye usikkerhet, og mange har flere spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Er det smertefullt? Når kan jeg leve som normalt igjen? Hvordan skal jeg forholde meg etter inngrepet?

Se ofte stilte spørsmål her eller ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg.