jubileumslogo-2024-fullt%20navn
search

Prisliste kirurgi og kosmetiske behandlinger

*PRISLISTE OPPDATERT 04/05/2021

Prisene gjelder for begge sider, der ikke annet er nevnt.
Prisene inkluderer bedøvelse, kontroller, panty/BH, og forsikring/evt. garanti.
Betaling foretas før operasjonen finner sted.

Merverdiavgift (Mva.)
Fra 1. januar 2021 ble det innført mva. på plastikkirurgiske inngrep utført på private klinikker.  Inngrep utført privat og som har en helt klar medisinsk indikasjon skal fritas for mva. Det vil si at pasienten ikke skal betale mva. på slike inngrep. Alle våre priser på kirurgi er derfor oppgitt med og uten mva.
Man forutsetter at man følger nasjonal veileder og at begrunnelsen er nøye dokumentert og journalført. Du, som pasient på Fornebuklinikken, vil få en nøye vurdering av om din tilstand kommer inn under den nye bestemmelsen for fritak av mva.


Priser konsultasjoner*:
Konsultasjon kirurg:  625,-
Kontroll kirurg (utover 1 år etter behandling): 950,-

*Ifølge nye reningslinjer fra den Norske Legeforening og Norsk plastikkirurgisk forening kan vi ikke lengre trekke konsultasjonskostnaden fra operasjonsbeløpet. 
Som godkjent medlem av foreningene forplikter vi oss å til å følge disse retingslinjene.  


Vi kan hjelpe deg med å søke om finansiering, les her eller ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Les også: Les mer om garanti ved brystforstørring