fornebuklinikken-logo-web

Prisliste for ansiktskirurgi

Prisene inkluderer bedøvelse, kontroller, kompresjonstøy og forsikring/evt. garanti.
Prisene gjelder for begge sider, der ikke annet er nevnt.
Konsultasjon koster 650,-.
Vi kan hjelpe deg med å søke om finansiering, se informasjon om finansiering.


Merverdiavgift (Mva.)

Fra 1. januar 2021 ble det innført mva. på plastikkirurgiske inngrep utført på private klinikker. Fra og med 3. mai har det kommet en presisering/forandring, som innebærer at inngrep utført privat og som har en helt klar medisinsk indikasjon skal fritas for mva. Det vil si pasienten skal ikke betale mva. på slike inngrep. Alle våre priser på kirurgi er derfor oppgitt med og uten mva.
Man forutsetter at man følger nasjonal veileder og at begrunnelsen er nøye dokumentert og journalført. Du, som pasient på Fornebuklinikken, vil få en nøye vurdering av om din tilstand kommer inn under den nye bestemmelsen for fritak av mva.
 
 

Ansikt

Fettransplantasjon til ansikt inkl. mva. fra 23200,-
eks. mva. fra 18560,-
Endoskopisk panneløft inkl. mva. fra 58200,-
eks. mva. fra 46560,-
Endoskopisk panneløft kombinert med øvre øyelokkplastikk inkl. mva. fra 68200,-
eks. mva. fra 54560,-
Tinningløft inkl. mva. fra 35300,-
inkl. mva. fra 36560,-
Tinningløft med øyelokkoperasjon inkl. mva. fra 45700,-
eks. mva. fra 36560,-
Øvre øyelokkoperasjon inkl. mva. fra 24900,-
eks. mva. fra 19920,-
Nedre øyelokkoperasjon inkl. mva. fra 35700,-
eks. mva. fra 28560,-
Øvre og nedre øyelokkoperasjon inkl. mva. fra 42400,-
eks. mva. fra 33920,-
Utstående ører inkl. mva. fra 28400,-
eks. mva. fra 22720,-
Neseoperasjon (ikke tidligere operert, primær neseplastikk) inkl. mva. fra 69400,-
eks. mva. fra 55520,-
Neseoperasjon (tidligere operert, sekundær neseplastikk) inkl. mva. fra 81900,-
eks. mva. 65520,-

 

Avbestilling:

Konsultasjonen må avbestilles senest 24 timer før oppsatt tid. Dersom senere avbestilling vil man bli belastet 650 kr for uteblitt konsultasjon.

Operasjonen kan avbestilles vederlagsfritt inntil fem arbeidsdager før operasjonstidspunktet (ved høytid gjelder egne frister). Avbestilles operasjonen senere enn dette kan pasienten avkreves et gebyr for å dekke kostnader klinikken har som følge av avbestillingen, begrenset oppad til 50 % av operasjonskostnaden. Ved avbestilling mindre enn 24 timer før kan klinikken kreve 100 % av operasjonskostnadene.

Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil pasienten ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.

Prisliste oppdatert 04.05.21