fornebuklinikken-logo-web

Prisliste brystkirurgi

Bryst

Prisene inkluderer bedøvelse, kontroller, BH og forsikring/evt. garanti.
Prisene gjelder for begge sider, der ikke annet er nevnt.
Konsultasjon koster 650,-
Vi kan hjelpe deg med å søke om finansiering, se informasjon om finansiering.
 

Merverdiavgift (Mva.)

Fra 1. januar 2021 ble det innført mva. på plastikkirurgiske inngrep utført på private klinikker. Fra og med 3. mai har det kommet en presisering/forandring, som innebærer at inngrep utført privat og som har en helt klar medisinsk indikasjon skal fritas for mva. Det vil si pasienten skal ikke betale mva. på slike inngrep. Alle våre priser på kirurgi er derfor oppgitt med og uten mva.
Man forutsetter at man følger nasjonal veileder og at begrunnelsen er nøye dokumentert og journalført. Du, som pasient på Fornebuklinikken, vil få en nøye vurdering av om din tilstand kommer inn under den nye bestemmelsen for fritak av mva.


Les også: Les mer om garanti ved brystforstørring
 
 

Bryst

  Brystforstørrelse med runde proteser fra Motiva® inkl. mva. fra 39900,-
eks. mva. fra 31920,-
  Brystforstørrelse med Ergonomix proteser fra Motiva® inkl mva. fra 47400,-
eks. mva fra 37920,-
  Brystforstørrelse (endoskopisk/kikkhull)under armhule med Ergonomix proteser fra Motiva® inkl mva. fra 55800,-
eks. mva. fra 44640,-
  Brystforstørrelse mini arr med runde proteser fra Motiva® inkl. mva. fra 43400,-
eks. mva. fra 34720,-
  Brystforstørrelse mini arr med Ergonomix proteser fra Motiva® inkl. mva fra 49900,-
eks. mva. fra 39920,-
  Brystforstørrelse i kombinasjon med fettransplanatsjon /hybrid prosedyre inkl. mva fra 56600,-
eks. mva. fra 45280,-
  Brystforstørrelse med eget fett inkl. mva. fra 70000,-
eks. mva. fra 56000,-
  Protesebytte inkl. mva. fra 55500,-
eks. mva. 44400,-
  Fjerne proteser uten kapsel inkl. mva fra 27900,-
eks.mva. fra 22320,-
  Fjerne proteser med kapsel inkl. mva. fra 54400,-
eks. mva. fra 43520,-
  Brystløft inkl. mva. fra 57200,-
eks.mva. fra 45760,-
  Brystforstørrelse med samtidig brystløft inkl. mva. fra 73200,-
eks. mva. fra 58560,-
  Brystforstørrelse etter brystløft (innen 1 år) inkl. mva. fra 38200,-
eks. mva. fra 30560,-
  Brystreduksjon inkl. mva. fra 60900,-
eks. mva. fra 48720,-
  Korreksjon inndratte brystvorter inkl. mva. fra 20500,-
eks. mva. fra 16400,-
  Korreksjon av bryst med fettransplantasjon inkl. mva. fra 29200,-
eks. mva. fra 23360,-

 

Avbestilling:

Konsultasjonen må avbestilles senest 24 timer før oppsatt tid. Dersom senere avbestilling vil man bli belastet 650,- kr. for uteblitt konsultasjon.

Operasjonen kan avbestilles vederlagsfritt inntil ti arbeidsdager før operasjonstidspunktet ( ved høytid gjelder egne frister). Avbestilles operasjonen senere enn dette kan pasienten avkreves et gebyr for å dekke kostnader klinikken har som følge av avbestillingen, begrenset oppad til 50 % av operasjonskostnaden. Ved avbestilling mindre enn 24 timer før kan klinikken kreve 100 % av operasjonskostnadene.

Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil pasienten ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.

Prisliste oppdatert 04.05.2021