BUKPLASTIKK/MAGEPLASTIKK- OPPSTRAMMING AV MAGE

Det er ikke alltid mulig å trene eller å slanke seg til en flat mage, og har man i tillegg overflødig løs hud kan et inngrep som strammer opp huden være et alternativ. Denne siden gir deg svar på de vanligste spørsmålene om bukplastikk (mageplastikk). Den vil hjelpe deg til å avgjøre om behandlingsmetoden er noe for deg. Dersom du har ytterligere spørsmål og ønsker en uforpliktende vurdering, kan du bestille en konsultasjonstime Du vil da få snakke med en av våre erfarne plastikkirurger.
full-bukplastikk
Ved bukplastikk strammes huden og magemusklene opp, som på illustrasjonen.
Kontakt Fornebuklinikken
Kontakt oss idag
Christine Paludan-Hope
67 11 54 20
info@fornebuklinikken.no

Les også: Eksempler på mageplastikk på medisinsk grunnlag.

Klikk deg frem til det du ønsker å vite mer om i artikkelen nedenfor:

  1. Generelt om mageplastikk/bukplastikk
  2. Spesielt om svangerskap og slappe magemuskler
  3. Hvem kan få utført bukplastikk ?
  4. Forunderøkelse (konsultasjon)
  5. Forberedelser før operasjon
  6. Hvordan gjøres bukplastikk?
  7. Tiden etter bukplastikk
  8. Hvilket resultat kan jeg forvente?
  9. Bivirkninger og komplikasjoner etter mageplastikk


1. Generelt om bukplastikk

Mageplastikk har vært utført i en eller annen form siden 1800 tallet. Alle metoder dreide seg om hud/fettfjerning. Mange berømte plastikkirurger har vært med på forbedring av metodene og resultatene, men et gjennombrudd var når man på 80-tallet begynte å kombinere fettsuging og mageplastikk (lipo-abdomonoplasty). Man figurformet med fettsuging og fjernet deretter overflødig hud. Dette gav sikrere kirurgi og bedre resultater. Senere startet enkelte kirurger å stramme muskulaturen på magen samtidig, som gav enda bedre figurforming.

Fornebuklinikken var tidlig ute i Norge med lipo-abdominoplasty, og siden 2004 har man i tillegg strammet opp magemusklene som en del av operasjonen. Man kan si det slik at figurforming med fettsuging og deretter stramming av muskulaturen er viktigste forutsetning for et fint og varig resultat. Sist, men ikke minst, har det stor betydning hvordan man utfører selve plastikken med fjerning av hud. Fornebuklinikken har siden 2008 holdt seg til samme prinsipper beskrevet av dr. Pascal og dr. Lockwood, og har erfaring med over 2000 utførte mageplastikker.

De som har behov for kosmetiske operasjoner på magen, kan hovedsakelig deles i to grupper: De med bare for mye fett i mageregionen, og de med overflødig, løs hud. Ofte finnes også en kombinasjon.

Til den første gruppen hører som regel yngre mennesker, både overvektige og normalvektige. Hvis du har normal, elastisk hud, vil som regel en fettsuging (liposkulptur) være tilstrekkelig.

2. Spesielt om svangerskap og slappe magemuskler

Når barnet vokser i livmoren, vil de to magemusklene bli tøyd fra hverandre. Hos mange vil musklene "samle" seg igjen etter fødselen. Hos andre vil magen forbli overstrukket og slapp. Denne svakheten lar seg ikke alltid trene opp igjen. En mageplastikk kombinert med sammensying av de to musklene vil som oftest løse problemet. Noen ganger er hele bukveggen så forstrukket og tynn at slik sammensying ikke er mulig. Det er en fordel at slike operasjoner gjøres etter at man er ferdig med alle barnefødsler. Nye graviditeter vil tøye ut hud og muskler igjen. Dette er ikke farlig, men kan føre til at det blir behov for nok en operasjon senere. Sprukken hud etter svangerskap blir bare i liten grad forbedret ved mageplastikk. Dette fordi kun en del av den sprukne huden fjernes.

Tidligere operasjoner (f.eks. keisersnitt) kan også gi skjemmende folder av fett og hud i nærheten av arret. Bukplastikken blir i slike tilfeller ofte kombinert med en såkalt arrevisjon, enten for å gjøre arret penere eller rett og for å slett fjerne det.

3. Hvem kan få utført bukplastikk?

Overflødig, løs hud på kan være et resultat av alder, vektreduksjon eller svangerskap. Overvekt kombinert med kraftig strekk på huden kan etterhvert føre til såkalt hengebuk. I slike tilfeller fjerner vi fettet først, og gjør deretter en bukplastikk i samme operasjon.

Fett innenfor bukveggen (såkalt innfett) kan ikke fjernes ved operasjon. Kirurgen kan ved undersøkelse kjenne i hvilken grad en slapp mage er forårsaket av dårlig bukmuskulatur.

Bukplastikk kan ikke gjøres hos sterkt overvektige, grensen går ved BMI (body mass index) 30. Ved BMI over 30 øker muligheten for komplikasjoner dramatisk. Her setter vi krav om vektreduksjon først. Det er en fordel at slike operasjoner gjøres etter at man har nådd sin trivselsvekt. Ytterligere vektreduksjon kan føre til at det blir behov for nok en operasjon senere.

Vi opererer ikke individer som er i psykisk ubalanse, misbruker alkohol, medikamenter eller har alvorlige spiseforstyrrelser. Personer som har hatt spiseforstyrrelse må fremlegge erklæring fra behandlende psykolog eller lege om at dette er tilbakelagt og at det ikke er til hinder for å gjennomgå bukplastikk. Alle plastikkirurger i Norge er underlagt strenge etiske regler for plastikkirurgi, utarbeidet i samarbeid med Den Norske Legeforening. Pasienter under 18 år skal ikke tilbys kosmetiske operasjoner

Alle fysisk og psykisk friske mennesker, som har normal sårtilheling og ikke er allergiske mot bedøvelsesmidler, kan opereres.

4. Forundersøkelse (konsultasjon)

Det anbefales at de som har anledning til det møter til en konsultasjon hos våre erfarne plastikkirurger for vurdering. Time bestiller du på telefon 67 11 54 20 eller ved å bestille konsultasjon direkte på nettsidene våre.

På Fornebuklinikken foregår konsultasjonene hos en av våre erfarne plastikkirurger. Magen og hudens elastisitet blir vurdert, og dine ønsker vil bli tatt hensyn til så langt det er mulig. Du vil bli forklart forskjellen mellom full og enkel bukplastikk og få svar på eventuelle spørsmål. Kirurgen avgjør beste operasjonsmetode og narkoselegen vil avgjøre hvordan narkosen skal foregå. Sammen med kirurgen får du se før- og etter bilder av pasienter som er operert, slik at du lettere kan danne deg et bilde av ditt forventede resultat. Vanligvis tas det også bilder av magen til journalen. Det letter forundersøkelsen om du leser disse infosidene godt før du kommer. Såfremt det ikke er noen medisinske grunner som taler imot en slik operasjon, bestemmer du selv om du vil foreta inngrepet eller ikke.

Bor du langt unna, kan vi gjerne foreta en vurdering ut ifra bilder. På siden utenbyskonsultasjoner finner du instruksjoner for hvordan du skal ta bilder og en helseerklæring som kan sendes til oss. Kirurgen ringer deg opp etter å ha sett på bildene. Konsultasjon med endelig vurdering kan så foretas operasjonsdagen.

5. Forberedelser før operasjon

Rett før operasjonen må huden på magen være ren, uten kviser, sår eller eksem. Noen medisiner nedsetter tilhelingsevnen eller øker blødningsrisikoen (bl.a. acetyl salisyl, som f.eks. Dispril, Albyl-E) og må ikke tas de to siste ukene før et slikt inngrep. Pasienter som bruker slike medisiner på grunn av hjerte-kar sykdom, anbefales å ikke slutte med disse, og kan heller ikke tilbys operasjon på grunn av økt blødningsrisiko. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber eller hoste eller en annen infeksjon.

Man må ha anledning til å ta det helt med ro i minst én uke etterpå. Pasienter med små barn må altså ha hjelp 1- 2 uker etter inngrepet. Bukplastikk foretatt på kosmetisk grunnlag gir ikke grunnlag for sykemelding. Pasienter som har fysiske plager og som opereres på medisinsk indikasjon på grunn av store vektforandringer, har rett til sykemelding. Sykemeldingstiden er vanligvis 2-4 uker, avhengig av type arbeid.

Du vil motta skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg før inngrepet. Før du drar hjemmefra operasjonsdagen dusjer du og tar hel kroppsvask, samt hårvask, med en desinfiserende såpe (Hibiscrub, som fås kjøp på apoteket). Spesielt nøye vaskes magen og underlivet. Såpen skal deretter skylles av med mye vann.

Du skal møte fastende fordi inngrepet vil foregå i narkose; det vil si ikke spise, drikke, røyke eller tyggegummi fra kl. 24.00 kvelden før. Bruker du faste medisiner kan de tas om morgenen sammen med litt vann. Medisiner som du har fått på resept i forbindelse med inngrepet tas også med litt vann (les nøye på resepten).

Du bør på forhånd avtale med en person om å hente deg eller ta en taxi. Du kan ikke kjøre egen bil eller ta toget/ bussen hjem. Du bør oppholde deg innen 2 timers bilkjøring fra klinikken den første natten. Hvis du bor lengre unna klinikken og ikke har familie eller venner som du kan overnatte hos, er vi behjelpelige med å skaffe hotellrom i nærheten av klinikken.

6.Hvordan gjøres bukplastikk

Bukpastikk utføres i narkose og lokal bedøvelse, slik at du sover under inngrepet uten å kjenne noe ubehag. Se Smertefrihet - bedøvelse.

Ved ankomst til klinikken vil du bli tatt i mot av en sykepleier som vil ordne med enkelte formaliteter (sykemelding, kontrolltime, betaling etc.). Du undersøkes av kirurgen som gjør de nødvendige målinger og markeringer på magen. På operasjonsstuen vil magen bli vasket med sprit og overkroppen tildekket med sterile laken. Før kirurgen starter sovner du av narkosen. Selve inngrepet tar ca. tre timer.

Hos de aller fleste fjernes først fett på magen og ut mot hoftene ved hjelp av liposkulptur (fettsuging). Operasjonssnittet legges alltid på tvers (bikinisnitt) - like over kjønnshårene. Etter at snittet er laget, løsnes hud/underhud fra bukveggen og fra navlen. Overflødig hud strammes nedover og blir fjernet. Sårene sys så sammen (se tegningene "slik gjøres en mageplastikk"). Hvor synlig arret blir, avhenger av den enkeltes evne til å danne arr.

Man skiller mellom full og liten bukplastikk (miniplastikk). Med full plastikk menes at all hud løsnes helt opp til kanten av ribbena. For å få strammet all denne huden nedover, må navlen løsnes og nytt hull lages til den. Med mini-mageplastikk menes at huden løsnes bare opp til navlen. Denne operasjonen vil altså ikke stramme noe løs hud over navlenivå. Et tredje alternativ er å gjøre en minibukplastikk og samtidig utføre fettsuging av magens øvre del.

7. Tiden etter bukplastikk

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Det er viktig at du planlegger operasjonen godt, slik at du virkelig har anledning til å holde deg i ro den første uken. Aktivitetsnivået bør være lavt de første 2 ukene. Det gir raskere rehabilitering og bedre resultat.

Du vil føle deg litt trett og uopplagt de første timene etter operasjonen. Det er ikke unormalt at man første døgnet kan føle seg rastløs og litt urolig, pga. medisinene man har fått. Sterke smerter er uvanlige, men de fleste vil ha behov for smertestillende medisin, ett til to døgn etterpå. Noen få pasienter kan oppleve kvalme.

Ro er viktig den første tiden. Hold deg hjemme og vær i ro den første uken. Alle plastiske operasjoner på magen vil gi noe smerter i såret det første døgnet. De to første dagene skal du stort sett ligge til sengs, bevege armer og ben og stå opp ca. hver annen time på dagtid og gå litt rundt. De første tre til fire dagene må du gå lett foroverbøyd for å minske belastningen på stingene. Og de to første ukene skal du i det hele tatt være forsiktig: Unngå løft og strekk. Ikke vri på overkroppen. Sitt ikke fremoverbøyd. En "stressless"-stol er ideell fordi den gir en riktig "knekk" i hoftene. Spesielt forsiktig skal du være hvis magemusklene er sydd sammen. Da må du unngå hoste, løft og annen bruk av bukmusklene (som gjør at du "presser") i minst en måned. Forstoppelse må unngås - det anbefales å holde magen i gang med fiberrik mat. Drikk rikelig og unngå store måltider. Alkohol, nikotin og acetylsalicylsyre må ikke brukes den første uken etterpå.

Aktivitetsnivå bør være lavt. Det gir raskere rehabilitering og bedre resultat. Etter to uker kan man gjenoppta dagligdagse aktiviteter, men unngå fortsatt løft, støt og brå bevegelser. Du kan gjøre det som ikke gjør vondt. Det er gunstig å gå små lufteturer, men trening og bevegelser som gir økt puls bør avventes i ca. 6-8 uker. Start forsiktig igjen, og føl deg frem. OBS: Hvis magemusklene er sydd sammen (raphing) må man unngå helt løft og annen bruk av bukpressen i minst 8 uker etter operasjonen.

Ofte legges det inn noen små plastrør i såret. De kalles dren og sørger for at sårvæske fjernes fra såret. Etter 7-10 dager fjernes drenene. Det kan oppleves som ubehagelig, men det er viktig å få drenert blodtilblandet væske fra sårhulen. Det gir mindre hevelse, raskere tilheling, mindre smerter og mindre fare for komplikasjoner. Huden over magen kan da være blålig misfarget, med varierende grad av hevelse. Ofte kan det ha dannet seg små bloduttredelser under huden - små ømme "klumper", som du bør massere på i noen uker til de forsvinner. Kun unntaksvis er det sydd med sting som skal fjernes. Grunnet hevelse tar det av og til lang tid - noen ganger flere måneder, før du ser det endelige resultatet etter kosmetiske operasjoner på magen.

8. Hvilket resultat kan jeg forvente?

De aller fleste av våre pasienter er meget godt fornøyd med forbedringen de oppnår både kosmetisk og funksjonelt, men det er viktig å ha realistiske forventninger. Vi kan med sikkerhet si at det meste av fettet på utsiden av magemuskelen kan fjernes sammen med slapp hud. Hengebuk fjernes alltid helt. Slappe magemuskler sammen med mye fett inne i bukhulen, vil ofte gi et dårligere resultat. Menn har ofte mer fett inne i bukhulen enn kvinner. Stor svai i korsryggen får også magen til å bule ut og se større ut enn den i virkeligheten er. Stor overvekt gir sjelden et fullt ut tilfredsstillende resultat.

Det er ikke mulig å utføre en bukplastikk uten å etterlate arr. Arrene er i begynnelsen ofte røde og harde, men med tiden blekner og mykner de. Deler av arret kan variere i bredde. Av og til blir det små "eselører" i endene av arret. Jo mer løs hud som fjernes, jo større er dette problemet. Vanligvis forsvinner disse av seg selv i løpet av et års tid, men kan eventuelt fjernes senere ved en liten justering.

I sjeldne tilfeller blir arrene brede og godt synlige. Det er ikke alltid så lett å forutsi hvordan arrene blir. En viss anelse får du ved å studere eventuelle tidligere operasjonsarr på kroppen din. Mye avhenger av om våre råd følges og av den enkeltes naturlige evne til å lage arr. De aller fleste pasientene våre opplever ikke at arrene representerer noe problem. En sjelden gang kan det bli nødvendig foreta en arrkorreksjon, men det er ingen garanti for forbedring av arrets utseende. Fettsugingen (liposkulpturen) kan også en sjelden gang etterlate ujevnheter, som kan korrigeres. Slike små etterjusteringer tilbys i tilfeller hvor man mener at resultatet helt sikkert vil forbedres.

9. Bivirkninger og komplikasjoner etter bukplastikk

Som ved en hvilken som helst annen operasjon er det en viss risiko for komplikasjoner. Ved nøye utvelgelse og forundersøkelse av de som skal opereres, og med god oppfølgning etterpå, forekommer imidlertid komplikasjoner svært sjelden. Spesielt liten risiko er det ved enkle bukplastikker. Skulle komplikasjoner inntreffe, har vi effektive midler til å behandle disse. Våre kirurger er tilgjengelige 24 timer i døgnet året rundt i forbindelse med behandlinger. Hvis du tror at noe er galt, ring oss. Er du i tvil og bor langt unna, ring din lokale legevakt for hjelp. Blødning kan forekomme etter et hvert inngrep. Dette inntrer svært sjelden, og som regel innenfor det første døgnet. Derfor er det svært viktig å holde seg i ro og ikke mer enn 1-2 timers reisevei unna klinikken det første døgnet etter operasjonen. Blødning arter seg som plutselig økende smerte og opphovning i mageregionen. Dette er ikke farlig, men krever en ny liten operasjon der såret åpnes og blødningspunktet stoppes. Sluttresultatet vil ikke påvirkes av en slik komplikasjon. Infeksjoner forekommer meget sjelden ved Fornebuklinikken (ca. 1-2 infeksjoner pr. 1000 operasjoner). Tegn til infeksjon er rød, varm, smertefull hud i operasjonsområdet. Dette er ofte ledsaget av nedsatt allmenntilstand og feber. Ved slike symptomer skal du kontakte oss, eller annen lege hvis du bor langt unna.

Tilhelingsproblemer langs arrene forekommer oftere hos overvektige, røykere og pasienter med diabetes. Dette vil arte seg som et væskende sår i deler av arret i noen uker, og heler normalt av seg selv. 

Den verst tenkelige komplikasjon er tap av hud eller tap av vev, enten helt eller delvis. Dette forekommer heldigvis ytterst sjelden, og nesten utelukkende hos røykere. Alle kirurger som driver med denne type kirurgi vil før eller siden kunne oppleve det. Ved bukplastikk blir vevet stramt når man lukker såret. Dette gir redusert blodsirkulasjon. Røykingen vil ytterligere forverre blodsirkulasjonen og vevet kan få for lite oksygen. Det er derfor svært viktig at man ikke røyker etter inngrepet. Såret trenger alt det oksygenet det kan få. En slik komplikasjon krever langvarig sårskift og kanskje nye operasjoner. Resultatet vil kunne påvirkes negativt. 

Det kan kjennes numment i hudområdet nedenfor navlen i mange måneder, men dette vil i de fleste tilfeller gi seg etter hvert. Enkelte får ikke tilbake like sterk hudfølelse som før operasjonen.
Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Ofte stilte spørsmaal

Ofte stilte spørsmål

Det å bestemme seg for å gjøre en forandring er ofte knyttet til mye usikkerhet, og mange har flere spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Er det smertefullt? Når kan jeg leve som normalt igjen? Hvordan skal jeg forholde meg etter inngrepet?

Se ofte stilte spørsmål her eller ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg.
petri-dish

Størst i Norden

Fornebuklinikken utfører flere brystforstørrelser med proteser enn noen annen klinikk i Norden
3d-animation

Se forventet resultat i 3D

Vi tilbyr kostnadsfri 3D-bildeanimering av forventet resultat før brystforstørrelse
nurse

Tilpasset smertelindring

Hos oss får du et nøye tilpasset program for smertelindring under- og etter din behandling
operation-room

Sertifisert som sykehus

Fornebuklinikken har offentlig sykehus-godkjenning og er sertifisert etter NS-ISO 9001 – 2008 standard