jubileumslogo-2024-fullt%20navn
search

brystkirurgi - Viktig med åpenhet rundt ALCL, BIA-ALCL (brystimplantat-assosiert anaplastisk storcellelymfom) (artikkelen er oppdatert 14.04.23)

BIA-ALCL
brystkirurgi

Viktig med åpenhet rundt ALCL, BIA-ALCL (brystimplantat-assosiert anaplastisk storcellelymfom) (artikkelen er oppdatert 14.04.23)

Skrevet av: Fornebuklinikken    Publisert: 28.11.2018
I den siste tiden har det vært skrevet flere artikler i ulike medier vedrørende risiko for å utvikle en svært sjelden form for lymfekreft (lymfom ALCL) hos pasienter med brystimplantater. Dette er ikke det samme som brystkreft, men en type lymfom (brystimplantat-assosiert anaplastisk storcellelymfom (BIA-ALCL) som kan utvikle seg i kapselen rundt brystimplantatet. 
 

Hva er symptomene ved ALCL?

Det vanlige symptomet er akutt hevelse i brystet på grunn av væskedannelse. Vi oppfordrer våre pasienter om å ta snarlig kontakt dersom dette skulle oppstå. Det er viktig å presisere at slik hevelse ikke er ensbetydende med at man har utviklet ALCL.
 

Hva er behandlingen?

Først henvises pasienten til tapping og diagnostikk av væsken. Stilles diagnosen, vil behandlingen være fjerning av protesene og kapslene rundt protesene.  Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har utarbeidet egne retningslinjer for sine medlemmer for håndtering av ALCL og oppfølging skjer innen det offentlige helsevesen.
 

Hva er prognosen ved ALCL?

Prognosen ved denne type kreft er svært god, og kirurgisk behandling med fjerning av protesen og kapselen rundt denne er som oftest tilstrekkelig behandling. Noen få pasienter vil måtte få ekstra behandling.
 

Hvorfor får noen ALCL?

Årsaken til at ALCL oppstår er under utredning. Det kan tyde på at det er en sammenheng med overflatestrukturen på protesene. Undersøkelser så langt viser at denne kreftformen har oppstått hos pasienter med rue/teksturerte implantater. Man har tre teorier man arbeider etter, kronisk inflammasjon, bakterie biofilm og/eller genetisk disposisjon. Glatte proteser har til nå ikke vært assosiert med BIA-ALCL.

 
Fornebuklinikken har siden høsten 2015 benyttet glatte implantater til kosmetisk brystforstørrelse. Kun i nødvendige tilfeller har vi benyttet rue anatomiske brystproteser. Helt siden vi ble kjent med denne utviklingen har våre pasienter blitt informert om forekomsten av ALCL.
 

Hvor mange tilfeller kjenner vi til?

I USA blir hvert år ca. 550.000 kvinner operert med brystimplantater, og ca.70.000 av disse med rue implantater. I Europa har de fleste implantatene som har blitt brukt vært rue, fordi de ble antatt som bedre med hensyn til kapseldannelse rundt implantatet. Rue implantater, er internasjonalt, fortsatt de vanligst brukte protesene til kosmetisk brystforstørrelse og til rekonstruksjon av bryst etter brystkreft.
 
Antall kvinner som har utviklet BIA-ALCL på verdensbasis er usikkert, men det oppgis pr. april 2022 til å være ca. 1130 kvinner totalt. I Norge har man 5 kjente tilfeller av denne sykdommen.
 

Hva sier myndighetene?

Legemiddelverkets vurdering, som er sammenfallende med det amerikanske legemiddelverket FDAs, er at det ikke er grunn til å gå ut med noen nasjonal anbefaling mot rue implantater eller fjerning av disse. Behov for tiltak vurderes fortløpende i samarbeid med øvrige nasjonale helsemyndigheter.
 
Les mer om dette tema på våre nettsider.
Skulle man som pasient ha behov for ytterligere informasjon ber vi om du tar kontakt med oss, eller kommer til en samtale og kontroll hos en av våre kirurger.

American Society of Plastic Surgeons
https://www.plasticsurgery.org/patient-safety/breast-implant-safety/bia-alcl-summary

Australske helsemyndigheter
https://www.tga.gov.au/products/medical-devices/breast-implant-hub/breast-implant-associated-cancer

Anbefalte innlegg

Hva innebærer en brystreduksjon? brystkirurgi
brystkirurgi - Hva innebærer en brystreduksjon?
FBK mastopexi (brystløft) brystkirurgi
brystkirurgi - FBK mastopexi (brystløft)
Bruk av ultralyd i forbindelse med Brazillian Butt Lift (BBL) rumpeforstørrelse kropp
kropp - Bruk av ultralyd i forbindelse med Brazillian Butt Lift (BBL) rumpeforstørrelse
Hvordan velge riktig protesestørrelse? brystkirurgi
brystkirurgi - Hvordan velge riktig protesestørrelse?
Liten bukplastikk – hva er det? kropp
kropp - Liten bukplastikk – hva er det?
Forberedelser før kosmetisk kirurgi brystkirurgi, kropp, ansikt, klinikk
brystkirurgi, kropp, ansikt, klinikk - Forberedelser før kosmetisk kirurgi
Soling etter kosmetisk kirurgi brystkirurgi, kropp, ansikt, livstil
brystkirurgi, kropp, ansikt, livstil - Soling etter kosmetisk kirurgi
Laserbehandling av arr etter kirurgi brystkirurgi, kropp, kosmetiske-behandlinger
brystkirurgi, kropp, kosmetiske-behandlinger - Laserbehandling av arr etter kirurgi
Ultralydvurdering av rectus diastase og behandling av dette kropp
kropp - Ultralydvurdering av rectus diastase og behandling av dette
3D simulering av resultat før neseplastikk / neseoperasjon ansikt
ansikt - 3D simulering av resultat før neseplastikk / neseoperasjon