HYBRID BRYSTFORSTØRRELSE

Er en brystforstørrelse med silikon og fettransplantasjon samtidig (hybrid brystforstørrelse) noe for deg? Her finner du informasjon om ulike typer brystinnlegg og metoder, slik at du selv kan ta en avgjørelse.

Dersom du har ytterligere spørsmål og ønsker en uforpliktende vurdering, kan du bestille time for konsultasjon. Du vil da få snakke med en av våre erfarne plastikkirurger.
I denne veiledningen vil ordene brystprotese og brystinnlegg bli brukt om hverandre ettersom de betyr det samme.
 
Kontakt Fornebuklinikken
Kontakt oss idag
Christine Paludan-Hope
67 11 54 20
info@fornebuklinikken.no

Klikk deg frem til det du vil vite mer om hybrid brystforstørrelse i artikkelen nedenfor:

 1. Generelt om brystforstørrelse
 2. Ulike typer brystinnlegg / brystprotese
 3. Forhåndsvisning/simulering i 3D
 4. Ulike metoder for brystforstørrelse
 5. Hvem kan få utført brystforstørrelse?
 6. Forundersøkelse (konsultasjon)
 7. Forberedelser før operasjon
 8. Tiden etter en brystforstørrelse
 9. Hvilket resultat kan forventes etter en brystforstørrelse
 10. Komplikasjoner med brystinnlegg / brystprotese
 11. Bytte av brystinnlegg
 12. Amming med brystinnlegg / brystprotese
 13. Brystforstørring og brystløft
 14. Garanti ved brystforstørring 

 

1. Brystforstørrelse - Bakgrunn og historie

Fornebuklinikken utfører årlig over 1000 brystforstørrelser med silikonproteser. Vår erfaring er at det er flere grunner til at kvinner ønsker å forandre brystene sine. Noen kvinner kan ha manglende utvikling av brystene eller utvikler svært små bryst. Nokså mange kvinner opplever at brystene mister volum og fasong etter graviditet og amming. Andre har utviklet asymmetriske bryst eller unormal fasong på brystene. Videre kan sykdom forårsake uønsket endring av volum og fasong.
 
I 1962 ble de første brystprotesene (brystinnleggene) tatt i bruk. De bestod av et tynt glatt hylster av silikon og var fylt med flytende silikon, som ofte lekket etter noen år. Ikke sjelden forekom såkalt "hard kapsel" (vevet rundt protesene ble hardt og arraktig). I en periode var de fleste innleggene fylt med saltvann (saltvannsproteser). En rekke andre fyllmaterialer har vært utprøvd, men siden trukket fra markedet. Nye, forbedrede protesetyper er de siste årene kommet på markedet. Dagens proteser består av et forsterket silikonskall og er fylt med en relativ formstabil, men myk silikongele (cohesive gel). Problemene med lekkasje er derfor nærmest eliminert. Komplikasjonen hard kapseldannelse har de senere årene blitt kraftig redusert som følge av forbedrede proteser, forbedret individuell vurdering, planlegging samt bedre operasjonsteknikker. Internasjonale forskningsresultater er entydige:

Brystforstørring med silikon/silikonprotese er trygt, og gir overveiende gode, varige resultater og fornøyde pasienter - silikon er derfor førstevalget når det gjelder brystforstørrelse. De senere årene er det imidlertid rapportert om en meget sjelden tilstand, BIA-ALCL (breast implant associated anaplastic large cell lymphoma) som kan ha sammenheng med brystimplantater. DET ER VIKTIG AT ALLE SOM VURDERER BRYSTIMPLANTATER LESER OM DETTE PÅ DENNE SIDEN . Fornebuklinikken benytter Motiva glatte/silk silikonproteser fordi de gir en mykere, mer naturlig følelse og økt følelse av velvære hos pasienten. Glatte proteser har til nå ikke vært assosiert med BIA-ALCL, men FDA (Food and Drug Administration, USA) har rapportert forekomst av BIA-ALCL også med glatte innlegg. Det vil i så fall være ekstremt sjeldent.
 

2. Ulike typer brystinnlegg / brystprotese

Fornebuklinikken bruker brystimplantater av typen Motiva (Establishment Labs).

 
Silikon og Saltvann - hva er forskjellen?

Alle brystproteser har et utvendig skall av silikon i flere lag for å gi best mulig styrke og tetthet. Fylles dette skallet med silikon, kaller man det en silikonprotese. Likeledes kaller man det en saltvannsprotese når skallet fylles med saltvann. Ved Fornebuklinikken benyttes primært proteser fylt med silikon ved vanlig brystforstørrelse, altså silikonproteser.
 

Overflaten (skallet) på protesene lages porøs eller glatt - hva er forskjellen?

Teksturerte (porøs overflate) eller rue implantater ble designet for å vokse fast i vevet omkring. Man mente at ru overflate ville redusere antallet harde kapsler. Det er imidlertid usikkert om dette stemmer, men foreløpig står det fast at rue proteser gir noe mindre kapseldannelse når implantatet ligger over muskelen. Forskjellen er uansett liten. På Fornebuklinikken har vi de senere årene erfart at aktive kvinner kan få ubehag av rue innlegg, og at det kan kjennes mer unaturlig enn ønskelig. Forskning viser at rue innlegg kan føre til økt kronisk irritasjon/inflammasjon. Det er uenighet om dette er heldig eller uheldig, noen mener det er mekanismen bak færre kapsler, og dermed heldig. Det som imidlertid kan være uheldig er at kronisk inflammasjon kan gi serom (væskedannelse) og er tenkt som mulig årsak til den sjeldne tilstanden BIA - ALCL (se pkt. 11 Komplikasjoner med brystinnlegg/brystprotese). Fornebuklinikken har i lys av disse erfaringer gått over til å bruke glatte (smooth) eller glatte nanotexturerte (Silk), runde implantater. Dersom vi velger å legge inn anatomiske (dråpeformede) implantater, må vi velge rue implantater som fester seg, slik at man unngår rotasjon. (vil se rart ut, siden implantatet ikke er rundt).
 

Fyllmaterialet, silikon (”cohesive gel”) eller saltvann – hva er forskjellen?

De fleste kirurger mener at brystproteser fylt med silikongele er tryggest og best. Silikon er et meget stabilt stoff med antatt ubegrenset holdbarhet, og omfattende forskning har vist at det er ufarlig for mennesker.
 

Konsistens på innlegget, mest mulig likt brystvev. Hva betyr cohesive gel?

Cohesive betyr sammenbundet. Cohesive gel betyr at silikonmolekylene er kjemisk bundet sammen og danner en geleaktig konsistens. De aller fleste innlegg som brukes nå har cohesive gel i større eller mindre grad. Cohesive grad 1 betyr helt bløt gele som lett kan presses ut av hylstret. Grad 2, som er noe fastere, vil kun med kraft kunne presses ut. Grad 3 er betydelig fastere ("formstabil") og kan ikke presses ut av hylstret.
 
Dersom kvinnen har lite underhudsfett eller ønsker stort innlegg, kan grad 3, formstabile innlegg være å foretrekke, fordi de ikke folder seg så lett (såkalt "ripling"). Ulempen er at brystene kan føles "for harde" og at man føler forflytning av protesene, for eksempel når man trener eller snur seg i sengen. Vi bruker cohesive grad 2 innlegg (Natrelle, natural touch, Motiva progressiveGel PLUS) eller en ny type gel som er mykere visko-elastisk (Motiva Ergonomix). Den har samme egenskap som en grad 2, men gelen oppfører seg mer som  naturlig brystvev, mykere og mer føyelig. Erfaringene med Motiva Ergonomix så langt, er at brystet får en mer naturlig fasong og kjennes mer likt et naturlig bryst.
 
Saltvannsproteser gir fin fasong på brystene. Imidlertid vil ca. 7 % av saltvannsinnleggene lekke og må byttes innen 10 år. De har også en tendens til å folde seg. Hos slanke kvinner kan man kjenne at de er fylt med vann og brystene kjennes ikke naturlige ut. Saltvannproteser anbefales derfor ikke som første alternativ.
 

Lekkasje av silikon

Denne problemstillingen er ikke så aktuell lenger. Hvis det blir en rift i et innlegg med cohesive gel, vil ikke innholdet renne ut slik som kunne skje med tidligere generasjons innlegg.
 
Dersom du har eldre innlegg, fra før ca. 2000-2005, anbefaler mange kirurger at de skiftes ut (se punkt 12, bytte av brystinnlegg). Selv om du skulle få en lekkasje i en eldre protese så innebærer ikke dette noen sikker helserisiko. Men, hvis en silikonlekkasje ikke blir fjernet tidlig nok, kan dette medføre knuter i brystvevet, og ømhet. Gamle innlegg som er harde (hardt kapslet) har stor sannsynlighet for lekkasje, og du bør vurdere fjerning eller et protesebytte. Er du i tvil om et innlegg er i orden eller ikke, kan du ta ultralyd hos en erfaren radiolog. Ultralyd kan imidlertid være vanskelig å tolke. MR anses å være den beste undersøkelsen for å sikkert si om noe er galt med protesen, men er ikke lett tilgjengelig overalt i landet.
 
Saltvannproteser har den fordelen at om det går hull på skallet, så er det saltvann som lekker ut. Dette tas opp av vevet og utskilles ut gjennom nyrene. Man bør da oppsøke kirurg for nye innlegg før det harer gått 3 uker, fordi hinnen som omgir protesene krymper og gjør det litt vanskeligere å sette inn nye med godt resultat.
 

Størrelse og fasong på brystinnleggene

De ulike brystprotesene finnes i mange forskjellige størrelser. I tillegg finnes ulike fasonger; runde og anatomiske (dråpeformede). Hvilken størrelse og fasong som skal brukes, avhenger mye av kvinnens ønsker, men også av brystenes størrelse og fasong før operasjonen. Er brystene ulike, kan innsetting av forskjellige protesestørrelser gjøre forskjellen mindre. Generelt kan man si at slappe bryster med mye hud "til overs" kan kreve større proteser, eller samtidig brystløft.
 
Protesestørrelsen oppgis i milliliter (ml=cc), som omtrent tilsvarer antall gram. De vanligste størrelsene varierer mellom 200 og 500 ml. Som regel bruker vi mellom 240 og 350 ml. Hos en middels slank kvinne vil 200 - 300 ml kunne tilsvare økning med en cup-størrelse (f.eks. fra B til C, noe som imidlertid er helt avhengig av type BH).
 

Størrelse og fasong bestemmes sammen med kvinnen

Vi har fokus på at kvinnen skal bli fornøyd med både størrelse og form. Våre kirurger har lang erfaring, og tar hensyn til dine ønsker når størrelse og fasong på innleggene bestemmes. Det er viktig at man foretar en nøye individuell vurdering.
 

Fornebuklinikken bruker begrepet «proporsjonal brystforstørrelse»

Med dette menes en forstørrelse som står i forhold til kvinnens kropp. Man kan tøye grensene noe, men legges det inn altfor store innlegg, kan kvinnen få problemer siden i form av heng, bulker i huden og annet ubehag, endog smerter. Vi går derfor alltid ut fra bredden og størrelsen på kvinnens bryst, samt bredden på brystkassen. Ut i fra disse målene, kan man beregne seg frem til et mest mulig riktig volum og fasong for deg.
 
Når det gjelder formen på protesene, rund moderat profil, rund høy profil, rund ekstra høy profil eller anatomisk (dråpeformet) profil, vil vår anbefaling bestemmes av formen dine bryster har i utgangspunktet og selvfølgelig også ditt ønske om utseende på brystene etter operasjonen. Som regel vil man velge en rund protese med moderat profil (høyde) for et "naturlig" utseende ("ikke for stor"). Ved ønske om modellutseende velger man en rund protese med høy profil ("bikini modell"). Ekstra høy profil velges ved ønske om ekstra stor forstørrelse, som ofte vil gi et mer "glamourmodell" utseende. I tilfeller hvor man vurderer at runde proteser ikke vil gi ønsket form på brystene, kan man velge å bruke anatomiske innlegg. Dette kan for eksempel være aktuelt hos kvinner som har ammet eller som har utviklet bryster som "mangler” volum og projeksjon i nedre del av brystet (tubulære bryst). Mange kvinner synes fasongen med anatomiske proteser er mer tiltalende. For noen år tilbake var det populært med anatomiske innlegg, og omtrent halvparten av kvinnene valgte det. Pendelen har svingt tilbake, og de fleste yngre kvinner velger i dag runde proteser fordi det  gir mer rundhet på toppen (push). De synes det gir et yngre utseende bryst. I dag har vi på Fornebuklinikken en 90/10 % fordeling mellom runde og anatomiske proteser.
 
Viser du oss et bilde av en annen kvinne kan det gi kirurgen en viss innsikt i hva du ønsker i forhold til form, men det er ofte ikke mulig å oppnå akkurat det som bildet viser. Å vise et før- og etterbilde av en annen kvinne er til liten hjelp når det gjelder volumbestemmelse. Du kan ikke "velge" størrelse ut i fra et bilde eller sammenlikne deg med en venninne.
 
I de fleste tilfeller kan man bestemme størrelse og type innlegg og størrelse på forhånd. Men de fleste kirurger foretrekker også å teste valget under operasjonen, ved hjelp av spesielle test-innlegg. En sjelden gang tvinges man til å gå ned en størrelse i forhold til det som var avtalt, på grunn av fare for skade på vev og nerver. Andre ganger kan brede bryst med hud "til overs" faktisk kreve noe større innlegg enn det man antok på forhåndsundersøkelsen. Det endelige valget gjøres altså under selve inngrepet, ved at kirurgen bruker sin lange erfaring og sitt beste skjønn. Det er meget sjeldent at noen er misfornøyd med resultatet etterpå.
 
Det er viktig for oss å presisere at vi bruker lang tid til å forstå og diskutere ditt ønske om utseende og størrelse. Hvis ditt ønske med stor sannsynlighet vil medføre tidlige eller sene komplikasjoner, er det vår soleklare oppgave som ansvarlige kirurger å rettlede deg. Det kan for eksempel være du har en oppfatning av størrelse basert på andre kvinners resultater, og som ikke samsvarer med ditt utgangspunkt. Alle er forskjellig bygget, slik at størrelse og fasong må vurderes individuelt. Resultatet skal ideelt sett være problemfritt og fint, ikke bare etter ett år, men også etter fem år, ti år og mer.
 

Identifisering av implantat etter operasjon

Hver protese har et eget produksjonsnummer/serienummer. Dette står skrevet på et identifikasjonskort som kvinnen får med seg operasjonsdagen. På dette kortet fremgår navn og størrelse på protesen. For å lette identifisering av implantatene etter en operasjon har protesene fra Motiva en innebygget identitetsbrikke, en passiv radiofrekvens-identifikasjon-transponder. Denne brikken kan skannes fra utsiden av kroppen, slik at man sikkert kan identifisere størrelse og type protese, dersom det skulle være nødvendig. Brikken, som er noen mm lang, er ikke av metall vil derfor ikke utløse alarm på flyplasser eller være et problem for å gjennomføre MR.
 

3. Brystforstørrelse-forhåndsvisning/simulering i 3D

i kan tilby Vectra 3D simulering av brystforstørrelse. Vectra apparatet tar bilder av overkroppen din, for deretter å konstruere et 3D bilde av deg. Maskinen har lagret alle typer silikonproteser, og kirurgen kan virtuelt ”legge inn” de aktuelle protesene for at du skal kunne se ditt forventede resultat. Med 3D bilder kan vi sammen med deg bedre komme frem til riktig valg av størrelse og type innlegg. Vi har meget god erfaring med denne metoden som et supplement under konsultasjonen. Les mer om forhåndsvisning her.
 

4. Ulike metoder for brystforstørrelse

 

Protese over muskelen (subglandulær) eller under muskelen (submuskulær)

Begge metoder har sine fordeler og ulemper. På veldig slanke kvinner med lite brystvev eller underhudsfett, legger man som regel protesen under brystmuskelen (submuskulært). Det vil si at protesen dekkes av både kjertel- og muskelvev. Dette vil bedre gi en varig myk og naturlig overgang i øvre del av brystet, uten skarp proteseskygge eller kant. De fleste kvinner velger å ville ha et så naturlig resultat som mulig, uten synlig proteseskygge. Andre kvinner foretrekker større, rundere fasong (high profile), med ønske om at litt skygge gjerne må vises. For at skyggen ikke skal bli for skarp vil ofte submuskulær plassering være best.
 
Har man god nok dekning av brystvev (1 cm eller mer målt på brystets øvre del), kan brystprotesen legges under brystkjertelen (subglandulært), det vil si over muskelen. Hvis du har en del løs hud ("heng"), kan innlegg under muskelen gi en unaturlig form på brystet. Man må velge "riktig" metode for penest mulig resultat.
 
Submuskulær plassering kan gi litt mindre forekomst av hard kapsel (se Komplikasjoner) og mindre sjanse for ripling (synlig folding). Ulempen kan være at man ser en ørliten forskyvning, oftest oppover, ved stramming av brystmuskelen. Hvis du driver aktiv idrett, der du er avhengig av sterke brystmuskler (vekttrening, kroppsbygging, håndball, turn, etc.), kan et innlegg under muskelen gjøre muskelen noe svakere, og all overdreven bevegelse på innlegget kan være uheldig. Men for alle praktiske forhold, også aktiv mosjonsidrett, vil det ikke være noen negative konsekvenser. Fornebuklinikken bruker den metoden for brystforstørrelse som er best for deg etter en individuell vurdering. I vel 80% av tilfellene vil dette være under muskelen.
 

Hvor blir arret etter brystforstørrelse?

Hudsnittet er noen få cm langt og legges vanligvis i folden under brystet. Arret vil da legge seg i brystfolden og blir således lite synlig. Denne tilgangen foretrekkes også fordi den gir mest nøyaktig disseksjon (operasjon) av lommen for innlegget, og dermed mindre sjanse for blødning og infeksjon.
 
Snittet kan også legges i kanten av det pigmenterte området av brystvorten, men vil da lettere kunne bli synlig. Brystvorten må også være av en viss størrelse for valg av denne metoden, for å få stor nok åpning når protesen skal legges inn. Denne tilgangen er litt mindre nøyaktig og vil lettere kunne gi kontaminering med bakterier fra brystvorten (melkeutførselsganger).
 
Snittet blir mindre synlig ved at det legges i armhulen. Dette er en metode vi benytter mer og mer ved Fornebuklinikken. Da vil arret kun  synes når man hever armene. Disseksjonen forgår endoskopisk, det vil si ved hjelp av kikhullsteknikk med videokamera, og innlegget føres inn gjennom en plasthylse (Keller Funnel). Denne metoden egner seg ved innleggelse av runde innlegg med relativt moderat størrelse.
 
Alle sår sys igjen med innvendige selvoppløselige sting, og det er derfor ingen fjerning av sting etter inngrepet.
 

5. Hvem kan få utført brystforstørrelse?

Alle friske, fullt utviklede kvinner som ikke er allergiske mot bedøvelsesmidler, kan få operert inn brystprotese. Det er grunn til å anta at alle tåler silikon, ettersom allergi mot silikon ikke er påvist. Vi har ikke erfaring eller kompetanse til å vurdere operasjon av transseksuelle eller transpersoner med brystproteser.
Vi får ofte spørsmål om små bryster hos yngre kvinner vil kunne vokse seg større på naturlig måte. Har du normal vekt, regelmessig menstruasjon og avsluttet høydevekst, kan du ikke regne med at brystene vil utvikle seg videre. P-piller og vektøkning kan dog øke brystenes størrelse og dermed gjøre en operasjon unødvendig.
Kvinner med påvist arvelig disposisjon for å utvikle brystkreft anbefales ikke å få brystproteser. Man anbefaler kvinner som er 38 år eller eldre å få utført mammografi før en operasjon. Vi vil om ønskelig skrive ut en henvisning, slik at time kan bestilles. Det er svært få som ikke egner seg.
 
Noen ganger er brystene så slappe at et brystløft kombinert med brystinnlegg bør vurderes for å oppnå best mulig resultat.
 
Rett før operasjonen må huden rundt brystet være ren, uten betennelser eller sår. Noen medisiner nedsetter tilhelingsevnen eller øker blødningsrisikoen (bl.a. acetyl salisyl, som f.eks. Dispril, Albyl-E) og må ikke tas de siste én til to ukene før et slikt inngrep. Kvinner som bruker slike medisiner på grunn av hjerte-kar sykdom eller hjerneslag (drypp) anbefales å ikke slutte med disse, og kan ikke tilbys operasjon på grunn av økt blødningsrisiko. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber eller hoste, eller en annen infeksjon.

Man må ha anledning til å ta det helt med ro i minst én uke etterpå. Mødre med små barn må altså ha hjelp 1-2 uker etter inngrepet. Amming må være avsluttet minst fire måneder før en eventuell operasjon.
Vi opererer ikke kvinner som er i psykisk ubalanse, misbruker alkohol eller medikamenter eller har alvorlige spiseforstyrrelser. Kvinner som har hatt spiseforstyrrelse må fremlegge erklæring fra behandlende psykolog eller lege om at dette er tilbakelagt og at det ikke er til hinder for å gjennomgå brystforstørrelse. Alle plastikkirurger i Norge er underlagt strenge etiske regler for plastikkirurgi, utarbeidet i samarbeid med Den Norske Legeforening. Pasienter under 18 år skal ikke tilbys kosmetiske operasjoner, herunder brystforstørrelse.

For kvinner med unormal utvikling av brystene, som for eksempel manglende brystutvikling, gigantomasti (kjempestore bryst), asymmetri, tubulær fasong etc., kan plastikkirurgi også tilbys kvinner under 18 år. Konsultasjon må da foregå med foresatte tilstede.
 

6. Forundersøkelse (konsultasjon)

Det anbefales at de som har anledning til det møter til en konsultasjon hos våre erfarne plastikkirurger for vurdering. Time bestiller du på telefon 67 11 54 20 eller ved å bestille konsultasjon direkte på nettsidene våre.
På Fornebuklinikken foregår konsultasjonene normalt hos en av våre erfarne plastikkirurger. Vevet i brystet og hudens elastisitet blir vurdert, og størrelse samt ditt ønske om fasong diskuteres. Vi måler brystkassen og bredden på brystene dine, deretter prøver vi ulike testinnlegg med sports-BH foran et speil. Du vil da få svar på eventuelle spørsmål. Vanligvis tas det også bilder av brystene for dokumentasjon i journalen din. Det tas bilder med Vectra 3D system som konstruerer et bilde av din kropp, hvor man kan simulere ditt resultat basert på ditt ønske og valg av proteser. Vectra-systemet lager et bilde av deg med de protesene som velges. Dette gjør det lettere for deg i samråd med kirurgen å treffe et riktig valg. Det letter forundersøkelsen om du leser disse infosidene godt før du kommer. Såfremt det ikke er noen medisinske grunner som taler imot en slik operasjon, bestemmer du selv om du vil foreta inngrepet eller ikke.
Bor du langt unna, kan vi gjerne foreta en vurdering ut ifra bilder (tatt forfra og fra siden) og en helseerklæring. Ta kontakt med oss. Kirurgen ringer deg opp etter å ha sett på bildene. Konsultasjon med endelig vurdering kan så foretas operasjonsdagen.
 

7. Forberedelser før operasjon

Du vil motta skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg før inngrepet. Før du drar hjemmefra på operasjonsdagen dusjer du og tar hel kroppsvask, samt hårvask, med en desinfiserende såpe (Hibiscrub, som fås kjøpt på apoteket). Spesielt nøye vaskes brystene, overkroppen, halsen og armhulene. Såpen skal deretter skylles av med mye vann.
 
Du skal møte fastende fordi inngrepet vil foregå i narkose. Det vil si ikke spise, drikke, røyke, snuse eller tygge tyggegummi fra kl 24.00 kvelden før. Bruker du faste medisiner kan de tas om morgenen sammen med litt vann. Medisiner som du har fått på resept i forbindelse med inngrepet tas også med litt vann (les nøye på resepten). Du bør på forhånd avtale med en person om å hente deg eller ta en taxi. Du kan ikke kjøre egen bil eller ta toget/ bussen hjem. Du bør oppholde deg innen 2 timers bilkjøring fra klinikken den første natten. Hvis du bor lengre unna klinikken og ikke har familie eller venner som du kan overnatte hos, er vi behjelpelige med å skaffe hotellrom i nærheten av klinikken. Ved fremmøte blir du mottatt av en sykepleier. Kirurgen vil undersøke deg og gjøre nødvendige oppmålinger og markeringer. Inngrepet foregår i lett narkose og lokalbedøvelse slik at du sover, uten å merke noe ubehag. Operasjonen tar normalt én time. Du ligger og hviler deg på klinikken til du er i form til å dra hjem, og vil være reiseklar etter 1-2 timer.
 

8. Tiden etter brystoperasjon

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden.
 

Ro er viktig

Det er viktig at du planlegger operasjonen godt, slik at du virkelig har anledning til å holde deg i ro den første uken. Fravær fra arbeidet er vanlig i et par dager til en uke. Gulvvask, hagearbeid og tunge løft er eksempler på aktiviteter som bør unngås de første 3 til 4 uker. Fysisk trening og hardt kroppslig arbeid bør vente 6 uker, og 8-12 uker etter anatomiske implantater. Vi anbefaler uansett å starte forsiktig, lytt til kroppen.
 

De første dagene

Du vil føle deg litt trett og uopplagt de første timene etter operasjonen. Det er ikke unormalt at man det første døgnet kan føle seg rastløs og litt urolig på grunn av medisinene man har fått. De første dagene vil man kjenne seg "mørbanket" og føle noe "spreng" i brystene. Dette vil avta i løpet av den første uken. De første to døgn skal alle ha absolutt ro og ligge eller sitte mest mulig stille, med overkroppen høyt. Bruk gjerne en ekstra pute eller oppbygging under madrassen når du sover. De neste fem dager kan du gå forsiktig oppe, men brystet må ikke få støt eller slag!
 

Smertelindring

Sterke smerter er uvanlige, men de fleste vil ha behov for smertestillende medisin, ett til to døgn etterpå. Noen få pasienter kan oppleve kvalme. Du har fått resept på medisiner som skal forbygge disse plagene. I tillegg vil du få med deg sterkere smertestillende medisiner hjem. Vi vet at plagene kan forebygges/ reduseres til et minimum ved nøye dosering av disse medisinene, følg derfor de skriftlige rådene våre.
 

BH, dusjing, teip og sol

Riktig BH får du på klinikken etter operasjonen. Den skal brukes dag og natt den første måneden (noen ganger lenger etter avtale med kirurgen). Du skal ikke bruke BH med push-up eller spiler de første 6 månedene. Fire dager etter operasjonen kan du dusje for første gang, men det er viktig å være forsiktig. BH-en kan da vaskes eller skylles opp. Papirteipen som sitter på selve såret lufttørkes eller tørkes med hårføner før BH-en settes på igjen. Disse fjernes etter 10- 12 dager, og skiftes deretter ukentlig i 2- 3 måneder (ikke oftere, for å gi minst mulig arr). Alle som har fått innsatt brystprotese anbefales å bruke BH så ofte som mulig. Spesielt viktig er det å ha god støtte under trening. Dette bevarer brystets form og hindrer at huden strekker seg.
 
Unngå sol direkte på arrene den første måneden. Arrene bør ikke utsettes for sollys eller solarium direkte (toppløs soling) det første året, mens de er rødlige. Det kan gi pigmentering eller tykkere arr.
 

Kontroll

Det endelige resultatet vil ikke foreligge før 6-12 måneder etter operasjon, og det er derfor for tidlig med endelig kontroll før dette. Tidligere anbefalte man årlige kontroller. Med dagens innlegg anses dette unødvendig. Man bør oppsøke klinikken om man merker ubehag eller forandringer. Det bør gjøres vanlig egenundersøkelse av brystene, slik helsemyndighetene anbefaler. Mammografi kan utføres som vanlig, men bør suppleres med ultralyd. Gi beskjed til undersøker at du har proteser.
 

9. Hvilket resultatet kan forventes etter en  brystforstørrelse

De aller fleste vil få pene, naturlige bryster med normal mykhet etter en brystforstørrelse. Den første måneden vil brystene se spente ut, men vil med tiden "droppe", det vil si bli mykere og få mer naturlige fasong. Formen på brystene vil avhenge av hvordan kvinnen så ut før operasjonen. Flere forhold spiller inn - melkekjertelens form og størrelse, mengden underhudsfett og hudens elastisitet. Brystene blir gjerne noe rundere enn de var før. Kvinner med spinkel overkropp kan av og til få en "brå" overgang mellom huden på brystkassen og selve brystet, særlig hvis det settes inn for store innlegg. Når du ligger på ryggen uten BH vil ikke brystene "flyte" like mye ut til siden, slik de ville gjort uten innlegg, spesielt hvis protesene er store. Mange ønsker seg "kløft" mellom brystene, noe som ikke alltid er mulig å få til, hvis brystene fra naturens side sitter langt ute på sidene av brystkassen. Etter noen måneder pleier ikke kvinnen merke eller tenke noe særlig på at hun har brystproteser innlagt. Hard trening kan hos noen gi ubehag utover denne tiden, spesielt etter submuskulær plassering. Glatte eller nanotexturerte innlegg reduserer sjansen for denne type ubehag. Du skal kunne leve helt som før. Idrettslige aktiviteter, dykking og flyreiser vil ikke være forbundet med problemer.
De fleste danner så pene arr at de knapt kan sees. De er ca. 4- 5 cm lange. Noen få danner godt synlige arr. Plastring av arrene i to - tre måneder etter inngrepet samt bruk av relativt stram støtte-BH, kan forebygge synlige arr. Forskning har vist at sillikontape som kan kjøpes på apoteket har noe bedre effekt på arrene.
 

10. Komplikasjoner med brystinnlegg / brystprotese.

Komplikasjoner er svært sjeldne. Man kan inndele i tidlige og sene komplikasjoner.
 

Blødning

Etter alle typer operasjoner vil man av og til kunne oppleve blødning inn i sårhulen. Blødningen kommer som regel før man forlater klinikken, men kan også oppstå innen de første to døgn. Slik blødning skyldes at en bitteliten "sveiset" blodåre åpner seg, og arter seg som raskt innsettende smerte og hevelse på en side. Det er ikke farlig, men krever en ny operasjon, hvor blodet skylles ut og blødningen som regel har stoppet av seg selv. Våre kirurger er tilgjengelige 24 timer i døgnet året rundt, i forbindelse med behandlinger. Behandlet raskt og riktig har slik blødning ingen betydning for det endelige resultatet. For å forebygge blødning etter operasjonen, er det svært viktig å følge de råd som gis i forbindelse med operasjonen og holde seg i ro den første uken.

 
Infeksjon

Forekommer meget sjelden ved Fornebuklinikken. Vi har hatt to infeksjoner etter brystproteseinnleggelse de siste fire årene, fordelt på vel 4000 slike operasjoner.
 

Defekt protese

Ved svært harde slag eller støt mot brystet (f.eks. trafikkulykke), kan det oppstå rifter i protesen. Har man vært utsatt for noe slikt, bør brystene undersøkes med ultralyd eller MR for å utelukke skade på innlegget. Se lekkasje ovenfor. En skade på innlegget krever en ny operasjon der protesen skiftes. Protesene tåler idrettsaktiviteter og harde kjærtegn. Det skal svært mye til for at de ødelegges.
 

Nedsatt følelse i huden

Kan forekomme over arret eller i brystvorten. Følelsen kommer i de fleste tilfeller tilbake i løpet av et års tid. Unntaksvis forekommer økt følsomhet i brystvorten, men også dette pleier å gi seg etter hvert.
 

Folder, bretter, ripling

Hos kvinner som er svært slanke, med svært lite fettlag under huden, kan det danne seg små folder (ripling) i protesen. De kan ses på røntgenbilder. Noen ganger kan foldene kjennes med hånden, men vanligvis ikke sees. Folder fører aldri til ny operasjon. Noen få føler ubehag ved å ligge på maven, noen fryser lettere på brystene etterpå. Har du blodårer som synes like under huden, kan disse tre tydeligere frem etter operasjonen.
 

Ubehag og fjerning

Hvis du skulle få ubehag eller andre problemer som gjør at du ønsker å fjerne protesene, er dette et lite inngrep. Men det er svært sjelden at noen ønsker å fjerne innleggene.
 

Ikke økt forekomst av brystkreft

Det er ikke økt forekomst av brystkreft hos kvinner med silikoninnlegg. Mammografi og ultralydundersøkelse går fint i kyndige hender. Når du bestiller time til mammografi, bør du forvisse deg om at røntgeninstituttet har erfaring med å ta bilder av kvinner med innlegg. Brystene skal ikke klemmes for hardt.
 

Kapseldannelse

Alle danner en tynn hinne ("pseudokapsel”) av kroppens eget vev rundt et innoperert fremmedlegeme. Det sees ved innsetting av kunstige blodårer, øyelinser eller brystinnlegg. Men fordi silikon gir lite fremmedlegemereaksjon, vil hinnen normalt være tynn, elastisk og som oftest ikke merkes.
 
Blødning, serom, svært harde støt, infeksjon eller amming kan påvirke denne kapselen til å skrumpe, slik at innlegget får for liten plass og fører til at brystet mister sin fine fasong og kjennes fastere ut enn normalt (”hard kapsling”). Avstøtning på grunn av immunologisk mekanisme er antatt å bidra. Noen mener røyking medvirker til skrumping.
 
I tillegg til ovennevnte er det de senere årene enighet om at omstendighetene rundt operasjonen har stor betydning, som planlegging av inngrepet, sterilitet, behandling av innlegget ved implantasjon, kirurgens erfaring etc.
 

Vi kan dele slike kapselskrumpinger inn i fire grader, Baker grad 1 - 4:

 1. Mykt bryst: kjennes naturlig ut.
 2. Fast kapsel: brystet er noe fastere enn et bryst uten innlegg. Intet ubehag. Ikke grunn til ny operasjon.
 3. Hard kapsel: brystet kjennes hardt ut og kan ha forandret formen noe. Intet ubehag. Noen ønsker ny operasjon.
 4. Hard kapsel: brystet er hardt og formen har endret seg til mer kuleform. Smerter eller ubehag vanlig. De fleste ønsker ny operasjon.


Vanligvis dannes det hard kapsel kun i ett bryst. Hard kapsel er ikke farlig, men kan gi problemer på sikt, som for eksempel lekkasje og ubehag/smerter. Kapseldannelse betyr ikke at man ikke tåler protesen eller at det er begått noen feil under operasjonen.

Harde bryst forekommer sjelden ved bruk av moderne silikonproteser. Etter vår erfaring oppstår dette i ca. 5 % av tilfellene i løpet av ti år. Observasjonstiden tillater oss ikke å si noe helt sikkert om hva som skjer utover 10 år med siste generasjon implantater.
 

Behandling av kapsel

Bør behandles med ny operasjon. Er kapselen tynn, kan man spalte den. Er den tykk, fjernes den. Deretter settes det inn en protese på nytt. Man vil ofte forsøke å legge protesen i ny lomme. Spesielt der hvor innlegg ligger under brystkjertelen, kan man bytte til en ny lomme under muskelen. Etter en slik ny operasjon blir brystet helt mykt igjen. Men selv etter en reoperasjon, har man ikke noen sikker garanti for at brystet forblir helt mykt for all fremtid.
 

Gjentagende kapsling

Skulle kvinnen være så uheldig å få kapsel for annen gang, er utsikten til å lykkes ved enda en operasjon liten. Alternativet kan da bli å fjerne protesen. Det vil ofte gi som resultat at man får tilbake de brystene man hadde fra før, ved at protesehulen og huden trekker seg sammen. Dersom det forventes at brystene vil henge etter protesefjerning, kan man vurdere å gjøre et brystløft samtidig med at innleggene tas ut. Hvis man er misfornøyd med størrelsen etterpå, kan fettransplantasjon vurderes.
 

Spontan hevelse i et bryst flere år etter operasjonen er sjelden, og man bør alltid kontakte kirurg om dette skulle oppstå. Man bør også kontakte lege om man opplever hudforandringer eller oppfylninger i brystene.

Akutt hevelse i brystet kan skyldes blødning på grunn av skade (hematom), blodbåren infeksjon (puss) eller annen dannelse av væske rundt implantatet (serom).

Blødning vil gi et blodkoagel/ hematom, som blir flytende og kan forsvinne, men øke sjanse for kapsling. Behandlingen er å skylle hulen godt for blodrester og som regel bytte til nytt implantat samt innleggelse av dren.

Infeksjon som kan oppstå sekundært til annen infeksjon, for eksempel i en tannhals, kan medføre at det danner seg puss rundt innlegget. Tilstanden ledsages som regel av feber, varme og rød, spent hud. Behandlingen vil være å tømme brystet for puss, antibiotikabehandling og å fjerne implantatet i flere måneder. Man kan forsøke å sette inn nytt implantat, men det er stor risiko for ny infeksjon, og implantatet bør da fjernes permanent.

Serom er en spontan ansamling av gulaktig vevsvæske, som man tror skyldes betennelse/inflamasjon (vevsirritasjon) eller lekkasje av lymfe. Behandlingen vil være å henvise til ultralyd og ultralyd veiledet tapping av væsken for å sende denne til undersøkelse for bakterier og celler. Grunnen til at man de senere årene har skjerpet rutinene for slik undersøkelse, er for å utelukke BIA- ALCL (breast implant associated anaplastic large cell lymphoma).BIA - ALCL er egentlig en svært sjelden form for lymfom (lymfekreft). Siden 1979 har det vært rapportert om en variant av denne sykdommen som antas å være assosiert med rue brystproteser, og som holder seg lokalt rundt protesen (breast implant associated anaplastic large cell lymphoma, BIA-ALCL). Fra 2015-16 har man hatt et økende antall rapporterte tilfeller. Totalt på verdensbasis er det rapportert om 615 slike tilfeller. Teoretisk sett gir dette en veldig lav risiko.

Helsemyndigheter i noen land har nylig gitt advarsel eller forbud mot å benytte texturerte/rue implantater. De fleste land avventer og det er på en nylig avhold høring hos FDA i USA konkludert med behovet for bedre data før man konkluderer. Det er ikke anbefalt at kvinner som har slike implantater bør ta disse ut eller bytte til nye proteser på grunn av den veldig lave risikoen for utvikling av BIA-ALCL.

Alle tilfellene opp til nylig har vært knyttet til texturerte/rue implantater. FDA har imidlertid rapportert om noen ytterst få tilfeller av BIA-ALCL også med glatte implantater. Mekanismen antas å være økt vevsirritasjon eller bakterie biofilm og/eller genetisk disposisjon.

Ved undersøkelser av væsken finner man normalt ikke noe galt, og man kan bytte implantat i forbindelse med tømming av restvæsken, og legge inn et dren. Det er imidlertid en ikke ubetydelig risiko for at væsken kommer tilbake, og den sikreste behandlingen er å fjerne kapselen samtidig med bytte av protesen. Væsken som tas ut og en vevsbit sendes til undersøkelse for celler og bakterier.

Stilles diagnosen BIA-ALCL, vil behandlingen være fjerning av protesene og kapslene rundt protesene.  Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har utarbeidet egne retningslinjer for sine medlemmer for håndtering av ALCL og oppfølging skjer innen det offentlige helsevesen. Prognosen ved denne type kreft er god, og kirurgisk behandling er som oftest tilstrekkelig. Noen få pasienter vil måtte få ekstra behandling.

Fordi submuskulær rue proteser oftere gir ubehag, og det er en mulig assossiasjon til utvikling av BIA-ALCL, har Fornebuklinikken gått over til å bruke glatte eller glatte nanooverflate innlegg.

 

11. Bytte av brystinnlegg

Noen ganger hender det at kvinner som tidligere har fått lagt inn brystprotese, ønsker en annen størrelse på brystene. Brystene kan også ha forandret seg med årene eller etter graviditet. Er ønsket om en annen størrelse veloverveid, skifter vi protesene. Dette blir da å betrakte som en helt ny operasjon. Se ovenfor om størrelser.
 

Gamle innlegg

Som nevnt anbefaler vi at den gamle typen silikonproteser skiftes. Alle som feilaktig har praktisert massasje for å holde brystene myke, anbefaler vi også å skifte protesene på grunn av muligheter for lekkasje. Det samme gjelder de som har gjennomgått såkalt utvendig kapselsprengning, en metode som ble forlatt for 20 år siden.
 

Nyere innlegg

Det er ikke meningen å skifte ut dagens implantater med mindre man har ubehag eller det oppdages noe feil med dem. Se garanti nedenfor.
 

12. Amming med brystinnlegg / brystprotese

Kvinner som får brystinnlegg kan senere få barn og amme. Vår erfaring er at amming som regel forløper uten problemer for mor og barn. Men muligheten for hard kapsel øker noe. Enkelte vil kanskje føle noe mer "melkespreng" enn om de ikke hadde hatt proteser, særlig de første dagene etter fødselen. Noen har vært engstelige for at stoffer fra brystinnlegg kan gå over i morsmelken. Det er ikke påvist silikon eller andre stoffer fra protesene i morsmelk. Vi vet dessuten at silikon er uskadelig for både barn og voksne. Det er ikke påvist noen økt sykelighet hos barn som har blitt ammet av mødre med brystinnlegg. Du kan altså trygt amme med brystproteser uansett materiale. Svangerskap og amming vil imidlertid kunne tøye huden og medføre økt frekvens av hard kapseldannelse, som igjen kan medføre behov for en korreksjon.
 

13. Brystforstørring og brystløft

Har brystene for mye heng og løshet, vil ikke alltid et brystinnlegg alene være nok for å oppnå større bryst med fin høyde og fasong. Brystforstørrelse i seg selv gir ikke egentlig løft. Hvis brystene har utviklet heng, kan man velge å gjøre et brystløft i tillegg til brystforstørring. Dette for å "få tilbake" best mulig fasong og volum.
Brystløft kan gjøres før eller samtidig med at det settes inn brystproteser. Generelt kan man si at kvinner med hengende bryst med ”stort” volum bør gjøre brystløft først, deretter bør man vente minst  3-4 måneder før man legger inn brystprotesene. Det vanligste er å gjøre begge deler samtidig, dersom kjertelvevet ikke er for tungt. Man har da ikke ubegrenset valgmuligheter når det gjelder størrelse på innleggene.
 

Noen kvinner vil ikke ha arrene som brystløft gir

Alternativet kan være en stor brystprotese som fyller ut all den løse huden, enten av myk silikon eller saltvann. Men selv med store brystinnlegg vil brystene henge noe, hvis det var heng fra før.

14. Garanti ved brystforstørring

Beste garanti. Fornebuklinikken har en omfattende garanti, den gjelder for eksempel også under graviditet og amming.

Garantien gjelder:

 1. Brystinnlegget skiftes kostnadsfritt hvis det ved MR påvises skader/ruptur på protesen innen 5 år.
 2. Kostnadsfri operasjon av hard kapseldannelse (Baker grad 3 og 4) utføres i løpet av en periode på 5 år, regnet fra første gangs operasjon. Garantien forlenges ikke etter utført kapseloperasjon, eller om du ønsker å bytte proteser til annen størrelse.
 3. Ved bytte av eldre innlegg med eller uten annen korreksjon (for eksempel brystløft, kapselfjerning og lignende.), gis 1 års garanti ved hard kapseldannelse (Baker grad 3 og 4).
 4. Garantien omfatter silikoninnlegg.
 5. Våre garantier gjelder selv ved graviditet/amming.
Garantien gjelder ikke: Dersom du er operert med brystimplantater ved annen klinikk.
 

Krav til kvinnen for at garantien skal gjelde:

 1. Følge de pålegg som gis i forbindelse med operasjonen.
 2. At man tar omgående kontakt hvis man skulle få et problem, og lar seg undersøke av en av Fornebuklinikkens kirurger, samt gjennomfører nødvendige tilleggsundersøkelser.
 3. Eventuell ny operasjon foretas ved Fornebuklinikken.
 4. Pasienter med silikoninnlegg fra Motiva må registrere seg på https://register.motivaimagine.com/
Disse garantibetingelsene gjelder for alle pasienter som blir operert ved Fornebuklinikken etter 12.12.2017. For pasienter som er operert før denne dato gjelder tidligere garanti.

 

Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Ofte stilte spørsmaal

Ofte stilte spørsmål

Det å bestemme seg for å gjøre en forandring er ofte knyttet til mye usikkerhet, og mange har flere spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Er det smertefullt? Når kan jeg leve som normalt igjen? Hvordan skal jeg forholde meg etter inngrepet?

Se ofte stilte spørsmål her eller ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg.