jubileumslogo-2024-fullt%20navn

Norges beste garanti ved brystforstørring/brystforstørrelse

Fornebuklinikken har Norges beste garantiordning ved brystforstørrelse med silikon. Garantien gjelder brystforstørrelse med silikonproteser, brystforstørrelse med silikonproteser og samtidig brystløft, samt brystforstørrelse med silikonproteser med samtidig fettransplantasjon. Garanti gis også etter bytte av proteser.

Garantien gjelder:

  1. Gratis skifte av silikoninnlegget hvis det ved MR påvises skader/ruptur innen 6 år.
  2. Gratis operasjon av hard kapseldannelse etter brystforstørrelse med silikonproteser, brystforstørrelse med silikonproteser og samtidig brystløft, samt hybrid brystforstørrelse (Baker grad 3 og 4) utføres i løpet av en periode på 6 år, regnet fra første gangs operasjon. Man fjerner kapsel og setter inn nytt implantat av samme type, størrelse og plassering, eller fjerner implantatene om pasienten heller ønsker det.
  3. Gratis operasjon av hard kapseldannelse etter bytte av silikoninnlegg (Baker grad 3 og 4) utføres i løpet av en periode på 2 år, regnet fra operasjonsdagen. Man fjerner kapsel og setter inn nytt implantat av samme type, størrelse og plassering, eller fjerner implantatene om pasienten heller ønsker det.
  4. Garantien omfatter silikoninnlegg.
  5. Våre garantier gjelder selv ved graviditet/amming.
  6. Garantien gjelder selv om man skulle bli behandlet for brystkreft i løpet av garantiperioden

Krav til kvinnen for at garantien skal gjelde:

  1. Følge de pålegg som gis i forbindelse med operasjonen.
  2. At man tar omgående kontakt hvis man skulle få et problem, og lar seg undersøke av en av Fornebuklinikkens kirurger, samt gjennomfører nødvendige tilleggsundersøkelser.
  3. Eventuell ny operasjon foretas ved Fornebuklinikken.
  4. Pasienter med silikoninnlegg fra Motiva må registrere seg på https://register.motivaimagine.com/

Disse garantibetingelsene gjelder for alle pasienter som blir operert ved Fornebuklinikken etter 13.12.2021. For pasienter som er operert før denne dato gjelder tidligere garanti.

Har du spørsmål til brystforstørrelse eller til vår garanti kan du kontakte oss eller bestille time til en konsultasjon hos en av våre meget erfarne plastikkirurger.