SILIKON BRYSTINNLEGG ER IKKE FARLIG FOR HELSEN

Millioner av mennesker får daglig i seg små mengder silikon. Hittil har det ikke vært påvist sykdommer som skyldes godkjent medisinsk bruk. Blant sukkersyke, som får i seg relativt store mengder fra daglige insulinsprøyter, har stoffet ikke gitt problemer. Det samme gjelder spebarn med kolikk - som bruker det som medisin.

Silikoninnholdet i organer hos avdøde kvinner som ikke hadde hatt dette innoperert er analysert. Hos 90 prosent fant de stoffet i et eller flere organer - uten at det ble beskrevet noen skade på funnstedet.

I USA ble 3112 kvinner med silikon brystinnlegg fulgt opp. Fra kreftregisteret ble det meldt om 21 brystkrefttilfeller hos disse i løpet av 5 år. Man forventet 32 krefttilfeller basert på den kjente forekomsten i befolkningen, Forskerne fant heller ikke at diagnosen brystkreft ble stillet senere hos pasienter med brystproteser. En av ti kvinner utvikler før eller siden brystkreft. Av disse vil det selvfølgelig være noen som har silikon brystinnlegg, men det er ingen årsakssammenheng mellom dette og kreft.

Det ble tidlig på 90-tallet spekulert i om stoffet kunne fremkalle sykdommer i immunsystemet. En rekke vitenskapelig studier avkrefter dette. Mest kjent er en undersøkelse fra Stanford Universitetet (1986), et fra John Hopkins Universitetets (1992) Immunologiske avdeling og et fra Mayo klinikken (1994). Man har også kommet frem til liknende resultater i Australia, Nederland og Danmark (2004).

Viktigst er kanskje en omfattende undersøkelse fra Harvard Universitetet. Man gjennomgikk fra 1976 til 1990 hele 87 000 helsejournaler til amerikanske sykepleiere. 1183 av alle sykepleierne hadde silikoninnlegg og forekomsten av immunsykdommer viste seg å være litt lavere hos disse.

EU's komité for kvalitetssikring av medisinsk utstyr konkluderte i 1995 med at silikon brystinnlegg ikke var helsefarlig. Statens Arbeidsmiljøinstitutt opplyste til Aftenposten i 1994 at det ikke var påvist helseskader eller allergier, og av et rundskriv fra Statens Helsetilsyn i 1994 fremgår det at det ikke er funnet noen sammenheng mellom dette og sykdom.

Det er ikke registrert lekkasje på de engelske innleggene vi har brukt siden 1991. Eventuelle lekkasjer har i en nylig publisert undersøkelse om følgene av lekkasje fra silikon brystinnlegg vist seg ikke å være farlige. Per 2004 har vi på verdensbasis så stor erfaring med silikon brystinnlegg at vi ikke er bekymret for noen helserisiko.

Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Ofte stilte spørsmaal

Ofte stilte spørsmål

Det å bestemme seg for å gjøre en forandring er ofte knyttet til mye usikkerhet, og mange har flere spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Er det smertefullt? Når kan jeg leve som normalt igjen? Hvordan skal jeg forholde meg etter inngrepet?

Se ofte stilte spørsmål her eller ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg.
petri-dish

Størst i Norden

Fornebuklinikken utfører flere brystforstørrelser med proteser enn noen annen klinikk i Norden
3d-animation

Se forventet resultat i 3D

Vi tilbyr kostnadsfri 3D-bildeanimering av forventet resultat før brystforstørrelse
nurse

Tilpasset smertelindring

Hos oss får du et nøye tilpasset program for smertelindring under- og etter din behandling
operation-room

Sertifisert som sykehus

Fornebuklinikken har offentlig sykehus-godkjenning og er sertifisert etter NS-ISO 9001 – 2008 standard