Brystforstørrelse med brystinnlegg / brystprotese

Er en brystforstørrelse med silikon noe for deg? Her finner du fullstendig informasjon om ulike typer brystinnlegg og metoder, slik at du selv kan ta en avgjørelse. Hvis du har ubesvarte spørsmål og ønsker en uforpliktende vurdering, bestiller du time for konsultasjon. Du vil da få snakke med en av våre erfarne plastikkirurger.

I denne veiledningen vil ordene brystprotese og brystinnlegg bli brukt om hverandre siden de betyr det samme.

Ved brystforstørrelse løftes eller strammes brystene opp, som på illustrasjonen.

Klikk deg frem til det du vil vite mer om i artikkelen nedenfor:

 1. Brystforstørrelse - Bakgrunn og historie
 2. Ulike typer brystinnlegg / brystprotese
 3. Forhåndsvisning/simulering i 3D
 4. Ulike metoder for brystforstørrelse
 5. Hvem kan opereres?
 6. Forundersøkelse (konsultasjon)
 7. Operasjonsdagen
 8. Bilder av operasjonen
 9. Tiden etter brystoperasjon
 10. Resultatet etter brystforstørrelse
 11. Komplikasjoner med brystinnlegg / brystprotese
 12. Bytte av brystinnlegg
 13. Amming med brystinnlegg / brystprotese
 14. Brystforstørring og brystløft
 15. Garanti ved brystforstørring

1. Brystforstørrelse - Bakgrunn og historie

Brystforstørrelse er mest utført innen kosmetisk kirurgi og på Fornebuklinikken

Fornebuklinikken utfører årlig over 1000 brystforstørrelser med silikonproteser. Vår erfaring er at det er flere grunner til at kvinner ønsker å forandre brystene sine. Noen kvinner kan ha manglende utvikling av brystene eller utvikler svært små bryst. Nokså mange kvinner opplever at brystene mister volum og fasong etter graviditet og amming. Andre har utviklet asymmetriske bryst eller unormal fasong på brystene. Sykdom kan også forårsake at man må fjerne en del av brystet, som igjen kan gi tap av volum og uheldig fasong.

I 1962 ble de første brystprotesene (brystinnleggene) tatt i bruk. De besto av et tynt glatt hylster av silikon og var fylt med flytende silikon, som ofte lekket etter noen år. Ikke sjelden forekom såkalt "hard kapsel" (vevet rundt protesene ble hardt og arraktig). I en periode var de fleste innleggene fylt med saltvann (saltvannsproteser). En rekke andre fyllmaterialer har vært utprøvd, men siden trukket fra markedet. Nye, forbedrede protesetyper er de siste årene kommet på markedet. Dagens proteser består av et forsterket silikonskall og er fylt med en relativ formstabil men myk silikongele (cohesive gel). Problemene med lekkasje er derfor nærmest eliminert. Komplikasjonen, hard kapseldannelse, har de senere årene blitt kraftig redusert som følge av forbedrede proteser, forbedret individuell vurdering, planlegging samt bedre operasjonsteknikker.

Internasjonale forskningsresultater er entydige: Brystforstørring med silikonprotese er en trygg operasjon, som gir overveiende gode resultater og fornøyde kvinner. Dette stemmer godt over ens med de erfaringer vi har i Norge.

Silikonproteser er derfor førstevalget når det gjelder brystforstørrelse

2. Ulike typer brystinnlegg / brystprotese

Fornebuklinikken bruker brystimplantat fra Natrelle (Allergan) og Motiva (Establishment Labs). Les mer om våre brystimplantater her

Silikon og Saltvann - hva er forskjellen ?

Det er forvirrende. Alle brystproteser har et utvendig skall av silikon i flere lag for gi best mulig styrke og tetthet. Fylles dette skallet med silikon, kaller man det en silikonprotese. Likeledes kaller man det en saltvannsprotese når skallet fylles med saltvann.

Overflaten (skallet) på protesene lages porøs eller glatt - hva er forskjellen?

Teksturert (porøs overflate) eller rue implantater var designet for å vokse fast i vevet omkring. Man mente at ru overflate ville redusere antallet harde kapsler. Det er imidlertid usikkert om dette stemmer, men foreløpig står det fast at rue proteser gir noe færre kapseldannelse når implantatet ligger over muskelen. Forskjellen er uansett liten. På Fornebuklinikken har vi de senere årene erfart at aktive kvinner kan få ubehag av rue innlegg, og at det kan kjennes mer unaturlig enn ønskelig. Forskning viser at rue innlegg kan føre til økt kronisk irritasjon/inflammasjon. Det er uenighet om dette er heldig eller uheldig, noen mener det er mekanismen bak færre kapsler, og dermed heldig. Det som imidlertid kan være uheldig er at kronisk inflammasjon kan gi serom (væskedannelse) og er tenkt som mulig årsak til den sjeldne tilstanden BIA - ALCL (se pkt. 11 Komplikasjoner med brystinnlegg/brystprotese). Fornebuklinikken har I lys av disse erfaringer gått over til å bruke glatte (smooth) eller glatte nanotexturerte (Silk) runde implantater. Dersom vi, for å oppnå best resultat, velger å legge inn anatomiske (dråpeformede) implantater, må vi velge rue implantater som fester seg, slik at man unngår rotasjon (vil se rart ut, siden implantatet ikke er rundt).

Fyllmaterialet, sillikon (”cohensive gel”) eller saltvann – hva er forskjellen?

De fleste kirurger mener at brystproteser fylt med silikongele er tryggest og best. Silikon er et meget stabilt stoff med antatt ubegrenset holdbarhet, og omfattende forskning har vist at stoffet er ufarlig for mennesker.

Konsistens mest mulig lik brystvev. Hva betyr cohesive gel? Cohesive betyr sammenbundet. Cohesive gel betyr at silikonmolekylene er kjemisk bundet tettere sammen og danner en mer geleaktig konsistens. De aller fleste innlegg som brukes nå er cohesive i større eller mindre grad. Cohesiv grad 1 betyr helt bløt gele som lett kan presses ut av hylstret. Grad 2, som er noe fastere, vil kun med kraft kunne presses ut. Grad 3 er betydelig fastere ("formstabil") og kan ikke presses ut av hylstret.

Hvis kvinnen har lite underhudsfett eller ønsker stort innlegg, kan grad 3, formstabile innlegg være å foretrekke fordi de ikke folder ("ripling") seg så lett. Ulempen er at brystene kan føles "for harde" og at man føler forflytning av protesene, for eksempel når man trene eller snur seg i sengen. Vi bruker kohesiv grad 2 innlegg (Natrelle, natural touch, Motiva progressiveGel PLUS) eller en ny type gel som er mykere visko-elastisk (Motiva Ergonomix). Den har samme egenskap som en grad 2, men gelen oppfører seg litt som naturlig brystvev – mykere og mer føyelig. Erfaringene med Motiva Ergonomix så langt, er at brystet får en mer naturlig fasong, i tillegg kjennes de mer likt et naturlig bryst.

Saltvannsproteser gir fin fasong på brystene, og kan etter vår erfaring noen ganger med fordel benyttes hos kvinner med naturlig heng, og som ønsker brystforstørrelse men ikke samtidig brystløft. Imidlertid vil ca. 7 % av saltvannsinnleggene lekke og må byttes innen 10 år. De har også en tendens til å folde seg. Hos slanke kvinner kan man kjenne at de er fylt med vann og brystene kjennes ikke naturlige ut. Saltvannproteser anbefales derfor ikke som første alternativ.

Lekkasje av silikon. Denne problemstillingen er ikke så aktuell lenger. Hvis det blir en rift i et innlegg med cohesive gele, vil ikke innholdet renne ut slik som kunne skje med tidligere generasjons innlegg.

Hvis du har eldre innlegg, som ble satt inn før ca. 2000-2005, anbefaler mange kirurger at de skiftes (se punkt 12 bytte av brystinnlegg). Selv om du skulle få en lekkasje i en eldre protese så innebærer ikke dette noen sikker helserisiko. Men, hvis silikonlekkasje ikke blir fjernet tidlig nok, kan det medføre knuter i brystvevet og ømhet etc. Gamle innlegg som er harde (hardt kapslet) har stor sannsynlighet for lekkasje og du bør vurdere fjerning eller et bytte. Er du i tvil om et innlegg er i orden eller ikke, kan du ta ultralyd hos en erfaren radiolog, fordi ultralyd kan være vanskelig å tolke. MR er den beste undersøkelsen for å sikkert si om noe er galt med protesen, men er ikke lett tilgjengelig overalt i landet.

Saltvannproteser har den fordelen at om det går hull på skallet så er det saltvann som renner ut og dette tas opp av vevet og utskilles gjennom nyrene. Man bør da oppsøke kirurg for nye innlegg før det er gått 3 uker fordi hinnen som omgir protesene krymper og gjør det litt vanskeligere å sette inn nye med godt resultat.

Størrelse og fasong på brystinnleggene. De ulike brystprotesene finnes i mange forskjellige størrelser. I tillegg finnes forskjellige fasonger, runde eller anatomiske (dråpeformede).

Hvilken størrelse og fasong som skal brukes, avhenger mye av kvinnens ønsker, men også av brystenes fasong og størrelse før operasjonen. Er brystene ulike, kan innsetting av forskjellige protesestørrelser gjøre forskjellen mindre. Generelt kan man si at slappe bryster med mye hud "til overs", kan kreve større proteser, eller samtidig brystløft.

Protesestørrelsen oppgis i milliliter (ml=cc) som omtrent tilsvarer antall gram. De vanligste størrelsene varierer fra 200 til 500 ml.. Som regel bruker vi mellom 240 og 350 ml. Hos en middels slank kvinne vil 200 - 300 ml tilsvare økning med en cup-størrelse (f.eks. fra B til C, selv om dette er helt avhengig av type BH).

Størrelse og fasong bestemmes sammen med kvinnen. Vi har fokus på at kvinnen skal bli fornøyd med både størrelse og form. Våre kirurger har lang erfaring, og tar hensyn til dine ønsker når størrelse og fasong på innleggene bestemmes. Det er viktig at man foretar en nøye individuell vurdering.

Fornebuklinikken bruker begrepet «proporsjonal brystforstørrelse». Med dette menes en forstørrelse som står i forhold til kvinnens kropp. Man kan tøye grensene noe, men legges det inn altfor store innlegg, kan kvinnen få problemer siden i form av heng, bulker i huden og annet ubehag, endog smerter. Vi går derfor alltid ut fra bredden og størrelsen på kvinnens bryst, og bredden på brystkassen. Ut i fra disse målene, kan man beregne seg frem til et mest mulig riktig volum og fasong for deg. Når det gjelder formen på protesene, rund moderat profil, rund høy profil, rund ekstra høy profil eller anatomisk (dråpeformet) profil, vil vår anbefaling bestemmes av formen dine bryster har i utgangspunktet og selvfølgelig også ditt ønske om utseende på brystene. Som regel vil man velge en rund protese med moderat profil (høyde) for en "naturlig" utseende forstørrelse ("ikke for stor"). Ved ønske om modellutseende velger man en rund protese med høy profil ("bikini modell"). Ekstra høy profil velges ved ønske om ekstra stor forstørrelse som ofte vil gi et mer "glamourmodell" utseende. Når man vurderer at runde proteser ikke vil gi ønsket form på brystene, kan man velge å bruke anatomiske innlegg. Det kan for eksempel være hos kvinner som har ammet eller som har utviklet bryster som "mangler volum og projeksjon i nedre del av brystet (tubulære bryst). Mange kvinner synes fasongen med anatomiske proteser er mer tiltalende. For noen år tilbake var det populært med anatomiske innlegg, og ca halvparten av kvinnene valgte det. Pendelen har svingt litt tilbake, og de fleste yngre kvinner i dag velger runde proteser, fordi det gir mer rundhet på toppen (push). De synes det ser yngre ut. I dag er det en 80/20 % fordeling mellom runde og anatomiske proteser.

Viser du oss et bilde av en annen kvinne, kan også dette gi kirurgen en viss innsikt i hva du ønsker. Men det er ofte ikke mulig å oppnå akkurat det som bildet viser. Å vise et før- og etterbilde av en annen kvinne er til liten hjelp når det gjelder volumbestemmelse. Du kan ikke "velge" størrelse ut i fra et bilde eller sammenlikne deg med en venninne.

I de fleste tilfeller kan man bestemme type innlegg og størrelse på forhånd, men de fleste kirurger foretrekker også å teste valget under operasjonen, ved hjelp av spesielle test-innlegg. En sjelden gang tvinges man til å gå ned en størrelse i forhold til det som var avtalt, det gjelder fare for skade på vev og nerver. Andre ganger kan brede bryst med hud "til overs" faktisk kreve noe større innlegg enn det man antok på forhåndsundersøkelsen Det endelige valget gjøres altså under selve inngrepet ved at kirurgen bruker sin lange erfaring og sitt beste skjønn. Det er meget sjeldent at noen er misfornøyd med resultatet etterpå.

Det er viktig for oss å presisere at vi bruker lang tid til å forstå og diskutere ditt ønske om utseende og størrelse. Hvis ditt ønske med stor sannsynlighet vil medføre tidlige eller sene komplikasjoner, er det vår soleklare oppgave som ansvarlige kirurger å rettlede deg. Det kan for eksempel være du har en oppfatning av størrelse basert på andre kvinners resultater, og som ikke samsvarer med ditt utgangspunkt. Alle er forskjellig bygget, slik at størrelse og fasong må individuelt vurderes. Resultatet skal ideelt sett være problemfritt og fint ikke bare etter et år, men også etter fem og ti år osv

3. Brystforstørrelse-forhåndsvisning/simulering i 3D

Om du ønsker en spesialtilpasset forhåndsvisning til deg og din kropp, tilbyr vi dette med 3D-kamera fra Vectra på konsultasjonen hos våre kirurger.Les mer om forhåndsvisning på konsultasjon her.

4. Ulike metoder for brystforstørrelse

Protese over muskelen (subglandulær) eller under muskelen (submuskulær)? Begge metoder har sine fordeler og ulemper. På veldig slanke kvinner med lite brystvev eller underhudsfett legger man som regel protese under brystmuskelen (submuskulært). Det vil si at protesen dekkes av både kjertel- og muskelvev. Dette vil bedre gi en varig myk, og naturlig overgang i øvre del av brystet, uten skarp proteseskygge eller kant. De fleste kvinner velger å ville ha et så naturlig resultat som mulig, uten synlig proteseskygge. Andre kvinner foretrekker større, rundere fasong (high profile) og at litt skygge gjerne må vises. For at skyggen ikke skal bli for skarp vil ofte submuskulær plassering være best. Har man god nok dekning av brystvev (1 cm eller mer målt på brystets øvre del), kan brystprotesen legges under brystkjertelen (subglandulært) - det vil si over muskelen. Hvis du har en del løs hud ("heng"), kan innlegg under muskelen gi en unaturlig form på brystet. Man må velge "riktig" metode for penest mulig resultat. Submuskulær plassering kan gi litt mindre forekomst av hard kapsel, (se Komplikasjoner), og mindre sjanse for ripling (synlig folding). Ulempen kan være at man ser en ørliten forskyvning - oftest oppover - ved stramming av brystmuskelen. Hvis du driver aktiv idrett, der du er avhengig av sterke brystmuskler (vekttrening, kroppsbygging, håndball, turn, etc..), kan et innlegg under muskelen gjøre muskelen noe svakere, og all overdreven bevegelsen på innlegget kan være uheldig. Men, for alle praktiske forhold, også aktiv mosjonsidrett, vil det ikke være noen negative konsekvenser. Fornebuklinikken bruker den metoden for brystforstørrelse som er best for deg etter en individuell vurdering. I vel 80 % av tilfellene vil dette være under muskelen via et snitt under brystet.

Hvor blir arret etter brystforstørrelse? Hudsnittet er noen få cm langt, og legges vanligvis i folden under brystet. Arret vil da legge seg i brystfolden og blir minst synlig. Denne tilgangen foretrekkes også fordi den gir mest nøyaktig disseksjon (operasjon) av lommen for innlegget, mindre sjanse for blødning og infeksjon. Det kan også legges i kanten av det pigmenterte området av brystvorten, men vil da lettere kunne bli synlig. Brystvorten må også være av en viss størrelse for valg av denne metoden, for å få stor nok åpning når protesen skal legges inn. Denne tilgangen er litt mindre nøyaktig og vil lettere kunne gi kontaminering med bakterier fra brystvorten (melke-utførselsganger). Snittet kan legges i armhulen. Da blir arret noe lenger og synes når man hever armene. Disseksjonen forgår endoskopisk, dvs med hjelp av videokamera, og innlegget føres inn gjennom en plasthysle (Funel). Denne metoden kan brukes ved Fornebuklinikken ved innleggelse av relativt små runde innlegg. Sårene sys igjen med innvendige selvoppløselige sting, og det er derfor ingen fjerning av sting etter inngrepet.

5. Hvem kan opereres?

Alle friske, fullt utviklede kvinner som ikke er allergiske for bedøvelsesmidler, kan få operert inn brystprotese. Vi har ikke erfaring eller kompetanse til å vurdere og operere transseksuelle eller transepersoner med brystproteser. Vi får ofte spørsmål om små bryster hos unge kvinner vil kunne fortsette å vokse. Har du normal vekt, regelmessig menstruasjon og avsluttet høydevekst kan du ikke regne med at brystene vil utvikle seg videre. P-piller og vektøkning kan dog øke brystenes størrelse og gjøre en operasjon unødvendig. Kvinner med påvist arvelig disposisjon for å utvikle brystkreft anbefales ikke å få brystproteser. Man anbefaler kvinner som er 38 år eller eldre å få utført mammografi før en operasjon. Vi vil om ønskelig skrive ut en henvisning, slik at time kan bestilles. Det er svært få som ikke egner seg. Noen ganger er brystene så slappe at et brystløft samtidig bør vurderes, for beste resultat. Det er grunn til å anta at alle tåler silikon, fordi allergi mot silikon ikke er påvist. Rett før operasjonen må huden rundt brystet være ren uten betennelser eller sår. Noen medisiner nedsetter tilhelingsevnen eller øker blødningsrisikoen (bl.a. acetyl salisyl - slik som f.eks. Dispril, Albyl-E) og må ikke tas de siste en til to ukene før et slikt inngrep. Kvinner som bruker slike medisiner pga. hjerte-kar sykdom eller hjerneslag (drypp) anbefales ikke å slutte med disse, og kan ikke tilbys operasjon pga. økt blødningsrisiko. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber eller hoste eller en annen infeksjon. Man må ha anledning til å ta det helt med ro i minst en uke etterpå. Mødre med små barn må altså ha hjelp 1-2 uker etter inngrepet. Amming må være avsluttet minst fire måneder før eventuell operasjon. Vi opererer ikke kvinner som er i psykisk ubalanse, misbruker alkohol eller medikamenter eller har alvorlige spiseforstyrrelser. Kvinner som har hatt spiseforstyrrelse må fremlegge erklæring fra behandlende psykolog eller lege om at dette er tilbakelagt og at det ikke er til hinder for å gjennomgå brystforstørrelse. Alle plastikkirurger i Norge er underlagt strenge etiske regler for plastikkirurgi, utarbeidet i samarbeid med Den Norske Legeforening. Pasienter under 18 år skal ikke tilbys kosmetiske operasjoner, herunder brystforstørrelse.

6. Forundersøkelse (konsultasjon)

Det anbefales at de som har anledning til det, møter til en konsultasjon hos våre erfarne plastikkirurger for vurdering. Time bestiller du på telefon: 67 11 54 20 eller ved å bestille konsultasjon direkte fra nettsidene våre.

På Fornebuklinikken foregår konsultasjonene normalt hos en av våre erfarne plastikkirurger. Vevet i brystet og hudens elastisitet blir vurdert og størrelse samt ditt ønske om fasong diskuteres. Vi måler brystkassen og bredden på brystene dine, deretter prøver vi ulike testinnlegg med sports-BH foran et speil.. Du vil da få svar på eventuelle spørsmål. Vanligvis tas det også bilder av brystene for dokumentasjon i journalen din. Det tas bilder med Vectra 3-D system som konstruerer et bilde av din kropp, og som man kan simulere ditt resultat med, basert på dit ønske og valg av proteser. Vectra-systemet lager et bilde av deg med de protesene som velges. Dette gjør det lettere for deg i samråd med kirurgen å treffe et riktig valg. Det letter forundersøkelsen om du leser disse infosidene godt før du kommer. Såfremt det ikke er noen medisinske grunner som taler imot en slik operasjon, bestemmer du selv om du vil foreta inngrepet eller ikke.

Bor du langt unna, kan vi gjerne foreta en vurdering ut ifra bilder (bare forfra og fra siden) og en helseerklæring. Ta kontakt med oss! Kirurgen ringer deg opp etter å ha sett på bildene. Konsultasjon kan så foretas operasjonsdagen.

7. Operasjonsdagen

Du vil motta skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg før inngrepet. Før du drar hjemmefra på operasjonsdagen dusjer du og tar hel kroppsvask, samt hårvask, med en desinfiserende såpe (Hibiscrub, som fås kjøp på apoteket). Spesielt nøye vaskes brystene, overkroppen, hals og armhulene. Såpen skal deretter skylles av med mye vann.

Du skal møte fastende fordi inngrepet vil foregå i narkose, det vil si ikke spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi fra kl 24.00 kvelden før. Bruker du faste medisiner kan de tas om morgenen sammen med litt vann. Medisiner som du har fått på resept i forbindelse med inngrepet tas også med litt vann (les nøye på resepten). Du bør på forhånd avtale med en person om å hente deg eller ta en taxi. Du kan ikke kjøre egen bil eller ta toget/bussen hjem. Du bør oppholde deg innen 2 timers bilkjøring fra klinikken den første natten. Hvis du bor lengre unna klinikken og ikke har familie eller venner som du kan overnatte hos, er vi behjelpelige med å skaffe hotellrom i nærheten av klinikken. Ved fremmøte blir du mottatt av en sykepleier. Kirurgen vil undersøke deg og gjøre nødvendige oppmålinger og markeringer. Inngrepet foregår i lett narkose og lokalbedøvelse slik at du sover, uten å merke noe ubehag. Operasjonen tar normalt en time. Du ligger og hviler deg på klinikken til du er i form til å dra hjem. Du vil være reiseklar etter 1-2 timer.

8. Bilder av operasjonen

Operasjon hos Fornebuklinikken i Oslo. Plastikkirurgi. Silikonprotese fra Fornebuklinikken Natrelle.

9. Tiden etter brystoperasjon

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden.

Ro er viktig

Det er viktig at du planlegger operasjonen godt, slik at du virkelig har anledning til å holde deg i ro den første uken. Fravær fra arbeidet er vanlig i en uke. Gulvvask, hagearbeid og tunge løft er eksempler på aktiviteter som bør unngås de første tre til fire uker. Fysisk trening og hardt kroppslig arbeid bør vente en måned, to måneder ved anatomiske implantater. Vi anbefaler uansett å starte forsiktig, lytt til kroppen.

De første dagene

Du vil føle deg litt trett og uopplagt de første timene etter operasjonen. Det er ikke unormalt at man første døgnet kan føle seg rastløs og litt urolig, pga. medisinene man har fått. De første dagene vil man kjenne seg "mørbanket", og føle noe "spreng" i brystene. Dette vil avta i løpet av den første uken. De første to døgn skal alle ha absolutt ro og ligge eller sitte mest mulig stille, med overkroppen høyt. Bruk gjerne en ekstra pute eller oppbygging under madrassen når du sover. De neste fem dager kan du gå forsiktig oppe, brystet må ikke få støt eller slag!

Smertelindring

Sterke smerter er uvanlige, men de fleste vil ha behov for smertestillende medisin, et til to døgn etterpå. Noen få pasienter kan oppleve kvalme. Du har fått resept på medisiner som skal forbygge disse plagene. I tillegg vil du få med deg sterkere smertestillende medisiner hjem. Vi vet at plagene kan forebygges/reduseres til et minimum ved nøye dosering av disse medisinene, følg derfor de skriftlige rådene våre.

BH, dusjing og teip

Riktig BH får du på klinikken etter operasjonen. Den skal brukes dag og natt den første måneden. Du skal ikke bruke BH med push-up eller spiler de første 6 måndene. Fire dager etter operasjonen kan du dusje for første gang- forsiktig! BH'en kan da vaskes eller skylles opp. Papirteipen som sitter på selve såret lufttørkes eller tørkes med hårføner før Bh-en settes på igjen. Disse fjernes etter 10 - 12 dager, og skiftes deretter ukentlig, i 2 - 3 måneder (ikke oftere, gir minst mulig arr). Alle som har fått innsatt brystprotese, anbefales å bruke BH så ofte som mulig. Spesielt viktig er det å ha god støtte under trening. Dette bevarer brystets form, og hindrer at huden strekker seg.

Kontroll

Det endelige resultatet vil ikke foreligge før 6-12 måneder, og det er derfor for tidlig med kontroll før dette. Man anbefalte tidligere årlige kontroller. Med dagens innlegg anses dette som unødvendig. Man bør oppsøke klinikken om man merker ubehag eller forandringer. Man bør gjøre vanlig egenundersøkelse av brystene, slik som helsemyndighetene anbefaler. Mammografi kan utføres som vanlig, men bør suppleres med ultralyd. Gi beskjed til undersøker at du har proteser.

10. Resultatet etter brystforstørrelse

De aller fleste vil få pene, naturlige bryster med normal mykhet etter brystforstørrelse. Den første måneden vil brystene se anspente ut, men vil med tiden "droppe", dvs bli mykere og få tilbake sin mer naturlige fasong. Formen på brystene vil avhenge av hvordan kvinnen så ut før operasjonen. Flere forhold spiller inn - melkekjertelens form og størrelse, mengden underhudsfett og hudens elastisitet. Brystene blir gjerne noe rundere enn de var før. Kvinner med spinkel overkropp kan av og til få en "brå" overgang mellom huden på brystkassen og selve brystet – særlig hvis det settes inn for store innlegg. Når du ligger på ryggen uten BH, vil ikke brystene "flyte" ut til siden slik som de ville gjort uten innlegg - særlig ikke hvis protesene er store. Mange ønsker seg "kløft" mellom brystene - det er ikke alltid mulig å få til hvis brystene fra naturen sitter langt ute på sidene av brystkassen. Etter noen måneder pleier ikke kvinnen merke eller tenke noe særlig på at hun har brystproteser innlagt. Hard trening kan hos noen gi ubehag utover denne tiden, spesielt etter submuskulær plassering. Glatte eller nanotexturerte innlegg reduserer sjansen for denne type ubehag. Du skal kunne leve helt som før. Idrettslige aktiviteter, dykking og flyreiser vil ikke være forbundet med problemer.

De fleste danner så pene arr at de knapt kan sees. De er ca. 4-5 cm lange. Noen få danner godt synlige arr. Plastring av arrene i to - tre måneder etter inngrepet og bruk av relativt stram støtte-BH, kan forebygge synlige arr. Forskning har vist at sillikontape som kan kjøpes på apoteket har noe bedre effekt på arrene.

11. Komplikasjoner med brystinnlegg / brystprotese.

Komplikasjoner er svært sjeldne. Man kan inndele i tidlige og sene komplikasjoner.

Blødning - Etter alle typer operasjoner vil man av og til kunne oppleve blødning inn i sårhulen. Blødningen kommer som regel før man forlater klinikken, men kan komme innen første døgnet eller to. Slik blødning skyldes at en bitteliten "sveiset" blodåre åpner seg, og arter seg som raskt innsettende smerte og hevelse på en side. Det er ikke farlig men krever en ny operasjon, hvor blodet skylles ut og blødningen har som regel stoppet av seg selv. Våre kirurger er tilgjengelige 24 timer i døgnet året rundt, i forbindelse med behandlinger. Behandlet raskt og riktig har slik blødning ingen betydning for det endelige resultatet. For å forebygge blødning etter operasjonen, er det svært viktig å følge de råd som gis før operasjonen og å holde seg i ro den første uken.

Infeksjon - Forekommer praktisk talt aldri ved Fornebuklinikken. Vi har hatt to infeksjoner etter brystproteseinnleggelse siste fire årene og vel 4000 slike operasjoner.

Defekt protese - Ved svært harde slag eller støt mot brystet (f.eks. trafikkulykke), kan det oppstå rifter i protesen. Har man vært utsatt for noe slikt, bør brystene undersøkes med ultralyd eller MR for å utelukke skade på innlegget. Se lekkasje ovenfor. En skade på innlegget krever en ny operasjon der protesen skiftes. Protesene tåler idrettsaktiviteter og harde kjærtegn. Det skal svært mye til for at de ødelegges.

Nedsatt følelse i huden kan forekomme over arret eller i brystvorten. Følelsen kommer i de fleste tilfeller tilbake i løpet av et års tid. Unntaksvis forekommer økt følsomhet i brystvorten. Også dette pleier å gi seg etter hvert.

Folder, bretter, ripling - Hos kvinner som er svært tynne med lite fettlag under huden, kan det danne seg små folder (ripling) i protesen. De kan ses på røntgenbilder. Noen ganger kan foldene kjennes med hånden, men vanligvis ikke sees. Folder fører aldri til ny operasjon. Noen få føler ubehag ved å ligge på maven, noen fryser lettere på brystene etterpå. Har du blodårer som synes like under huden, kan disse tre tydeligere frem etter operasjonen.

Ubehag og fjerning - Hvis du skulle få ubehag eller andre problemer som gjør at du ønsker å fjerne protesene, er dette et lite inngrep. Men det er uhyre sjelden at noen ønsker å fjerne inleggene.

Ikke økt forekomst av brystkreft - Det er ikke økt forekomst av brystkreft hos kvinner med silikoninnlegg. Mammografi og ultralydundersøkelse går fint i kyndige hender. Når du bestiller time til mammografi, bør du forvisse deg om at røntgeninstituttet har erfaring med å ta bilder av kvinner med innlegg. Brystene skal ikke klemmes for hardt.

Kapseldannelse - Alle danner en tynn hinne ("pseudokapsel”) av kroppens eget vev rundt et innoperert fremmedlegeme. Det sees ved innsetting av kunstige blodårer, øyelinser eller brystinnlegg. Men, fordi silikon gir lite fremmedlegemereaksjon, vil hinnen normalt være tynn, elastisk og vil oftest ikke merkes.

Blødning, serom , svært harde støt, infeksjon eller amming kan påvirke denne kapselen til å skrumpe slik at innlegget får for liten plass og fører til at brystet mister sin fine fasong og kjennes fastere ut enn normalt. (”hard kapsling”). Avstøtning pga immunologisk mekanisme er antatt å bidra. Noen mener røyking medvirker til skrumpning.

I tillegg til ovennevnte er det er de senere årene enighet om at omstendighetene rundt operasjonen har stor betydning, som planlegging av inngrepet, sterilitet, behandling av innlegget ved implantasjon, kirurgens erfaring etc.

Vi kan dele slike kapselskrumpninger inn i fire grader, Baker grad 1 - 4: 1 Mykt bryst, kjennes naturlig ut. 2 Fast kapsel: Brystet er noe fastere enn et bryst uten innlegg. Intet ubehag. Ikke grunn til ny operasjon. 3 Hard kapsel: Brystet kjennes hardt ut og kan ha forandret formen noe. Intet ubehag. Noen ønsker ny operasjon. 4 Hard kapsel: Brystet er hardt og formen har endret seg til mer kuleform. Smerter eller ubehag vanlig. De fleste ønsker ny operasjon

Vanligvis dannes det bare hard kapsel i ett bryst. Hard kapsel er ikke farlig, men kan gi problemer på sikt, feks lekkasje og ubehag/smerter. Kapseldannelse betyr ikke at man ikke tåler protesen eller at det er begått noen feil under operasjonen.

Harde bryst forekommer sjelden ved bruk av moderne silikon proteser - etter vår erfaring i ca. 5 % av tilfellene i løpet av ti år. Observasjonstiden tillater oss ikke å si noe helt sikkert om hva som skjer utover 10 år med siste generasjon implantater.

Behandling av kapsel - Bør gjøres ved en ny operasjon. Er kapselen tynn, kan man spalte den. Er den tykk fjernes den, deretter settes det inn en protese på nytt. Eller, man forsøker å legge protesen i ny lomme. Hos dem som har innlegg under brystkjertelen, kan man flytte det til en ny lomme under muskelen - og vise versa. Etter en slik ny operasjon blir brystet helt mykt igjen. Men heller ikke etter denne reoperasjonen, har man noen sikkerhet for at brystet forblir helt mykt for all fremtid.

Gjenntagende kapsling- Skulle kvinnen være så uheldig å få kapsel for annen gang, er utsiktene til å lykkes ved enda en operasjon små. Alternativet kan da bli å fjerne protesen. Det vil ofte gi som resultat at man får tilbake de brystene man hadde fra før, ved at protesehulen og huden trekker seg sammen. Hvis det forventes at brystene vil henge etter protesefjerning kan man vurdere å gjøre et brystløft samtidig med at innleggene tas ut. Hvis man er misfornøyd med størrelsen etterpå, kan fettransplantasjon vurderes.

Spontan hevelse i et bryst flere år etter operasjonen er sjelden, og man bør alltid kontakte kirurg om dette skulle oppstå. Akutt hevelse i brystet, kan skyldes blødning pga skade (hematom), blodbåren infeksjon (puss), eller annen dannelse av væske rundt implantatet (serom). Blødningen vil gi et blodkoagel/hematom som blir flytende og kan forsvinne, men øker sjanse for kapsling. Behandlingen er å skylle hulen godt for blodrester og som regel bytte til nytt implantat og innleggelse av dren. Infeksjon som kan oppstå etter infeksjon for eksempel i en tannhals, og det vil danne seg puss rundt innlegget. Tilstanden ledsages som regel av feber, varme og rød spent hud. Behandlingen vil være å tømme brystet for puss, antibiotikabehandling, fjerne implantatet i flere måneder. Man kan forsøke å sette inn nytt implantat, men det er stor risiko for ny infeksjon, og implantatet bør da fjernes permanent. Serom er spontan ansamling av gulaktig vevsvæske tror man skyldes betennelse (vevsirritasjon) eller lekkasje av lymfe. Behandlingen vil være å bytte implantat i forbindelse med tømming av væsken, og legge inn et dren. Denne behandlingen har en ikke ubetydelig risiko for at væsken kommer tilbake og den sikreste behandlingen er å fjerne kapselen samtidig om mulig.

Væsken som tas ut og en vevsbit vil alltid sendes til undersøkelse for celler og bakterier. Som regel finner man ikke årsaken. Grunnen til at man de senere årene har skjærpet rutinene for slik undersøkelse er for å utelukke BIA- ALCL (breast implant associated anaplastic large cell lymphoma) (les under)

BIA - ALCL- er egentlig en svært sjelden form for lymfom. Siden 1979 rapportert har det vært rapportert om en variant av denne sykdommen som antas å være assosiert med rue brystproteser og som holder seg lokalt rundt protesen (breast implant associated anaplastic large cell lymphoma, BIA-ALCL). Fjernes protesen og hinnen rundt protesen er man kurert. Totalt er det rapportert om 150 slik tilfeller rundt om i verden, teoretisk sett gir det en kalkulert risiko som er så liten at den ikke regnes. FDA eller andre lands helsemyndigheter har derfor ikke gitt advarsel mot å benytte implantater. Alle tilfellene er så langt knyttet til rue implantater. Mekanismen antas å være økt vevsirritasjon eller bakterie biofilm. Fordi submuskulær rue proteser gir oftere ubehag, og det er en mulig assossiasjon til utvikling av BI-ALCL har Fornebuklinikken gått over til å bruke glatte eller glatte nanooverflate runde innlegg. Anatomiske innlegg med ru overflate brukes kun på streng indikasjon.

12. Bytte av brystinnlegg

Noen ganger hender det at kvinner som tidligere har fått lagt inn brystprotese, ønsker en annen størrelse på brystene. Brystene kan også ha forandret seg med årene eller etter graviditet. Er ønsket om en annen størrelse veloverveid, skifter vi protesene. Dette blir da å betrakte som en helt ny operasjon. Se ovenfor om størrelser.

Som nevnt, anbefaler vi at den gamle typen skiftes. Alle som feilaktig har praktisert massasje for å holde brystene myke, anbefaler vi også å skifte protesene p.g.a. muligheter for lekkasje. Det samme gjelder de som har gjennomgått såkalt utvendig kapselsprengning - en metode som ble forlatt for 20 år siden.

Det er ikke meningen å skifte ut dagens implatater med mindre man har ubehag eller det oppdages noe feil med dem. Se garanti nedenfor.

13. Amming med brystinnlegg / brystprotese

Kvinner som får brystinnlegg kan senere få barn og amme. Vår erfaring er at amming som regel forløper uten problemer for mor og barn. Men muligheten for hard kapsel øker altså noe. Noen vil kanskje føle noe mer "melkespreng" enn om de ikke hadde hatt proteser innoperert - særlig de første dagene etter fødselen.

Noen har vært engstelige for at stoffer fra brystinnlegg kan gå over i morsmelken. Det er ikke påvist silikon eller andre stoffer fra protesene i morsmelk. Vi vet dessuten at silikon er uskadelig for både barn og voksne. Det er ikke påvist noen økt sykelighet hos barn som er blitt ammet av mødre med brystinnlegg. Du kan altså trygt amme med brystproteser uansett materiale. Svangerskap og amming vil kunne tøye huden og medføre økt frekvens av hard kapseldannelse, som igjen kan medføre behov for en korreksjon.

14. Brystforstørring og brystløft

Har brystene for mye heng og løshet, vil ikke alltid et innlegg alene være nok for å oppnå større bryst med fin høyde og fasong Brystforstørrelse gir ikke egentlig løft. I slike tilfeller velger noen kvinner å gjøre et brystløft i tillegg til brystforstørring, for å "få tilbake" best mulig fasong og volum. Noen ganger vil et brystløft, hvis det er mye løs hud og lite volum, få et penere resultat hvis det samtidig settes inn et innlegg. Et brystløft kan gjøres før, samtidig med eller etter at det er satt inn brystprotese. Generelt kan sies at kvinner med hengende bryst og en god del volum, bør gjøre brystløft først, deretter innleggelse av proteser etter 3-4 måneder. Det vanligste er å gjøre begge deler samtidig, hvis kjertelvevet ikke er for tungt. Man har da ikke så store valgmuligheter nå det gjelder størrelse på innlegget.

Noen kvinner vil ikke ha arrene som brystløft gir. Alternativet kan være en stor brystprotese, enten av myk silikon eller saltvann, som fyller ut all den løse huden. Men selv med store brystinnlegg vil brystene henge noe hvis det var heng noe fra før.

15. Garanti ved brystforstørring

Beste garanti. Fornebuklinikken har omfattende garanti, og gjelder for eksempel også under graviditet og amming.

Garantien gjelder:

 1. Brystinnlegget skiftes kostnadsfritt hvis det ved MR påvises skader på protesen innen 5 år.
 2. Kostnadsfri operasjon av hard kapseldannelse (Baker grad 3 og 4) utføres i løpet av en periode på 5 år, regnet fra første gangs operasjon. Garantien forlenges ikke etter utført kapseloperasjon, eller om du ønsker å bytte proteser til annen størrelse.
 3. Ved bytte av eldre innlegg med eller uten annen korreksjon (for eksempel brystløft, kapselfjerning og lignende.), gis 1 års garanti ved hard kapseldannelse (Baker grad 3 og 4).
 4. Garantien omfatter silikoninnlegg.
 5. Våre garantier gjelder selv ved graviditet/amming.

Garantien gjelder ikke:

 1. Dersom du er operert med brystimplantater ved annen klinikk.

Krav til kvinnen for at garantien skal gjelde:

 1. Følge de pålegg som gis i forbindelse med operasjonen.
 2. At man tar omgående kontakt hvis man skulle få et problem, og lar seg undersøke av en av Fornebuklinikkens kirurger, samt gjennomfører nødvendige tilleggsundersøkelser.
 3. Eventuell ny operasjon foretas ved Fornebuklinikken.

Disse nye garantibetingelsene gjelder for alle pasienter som blir operert ved Fornebuklinikken etter 12.12.2016. For pasienter som er operert før denne dato gjelder tidligere garanti.

Les også: Fakta om silikon brystinnlegg og helsefare

Les også: Eksempler på ulike bryststørrelser


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.