SVÆRT LOVENDE RESULTATER I 3 ÅRS ETTERUNDERSØKELSE MED MOTIVA  BRYSTIMPLANTATER.

En studie fra Dolan Park Hospital, Bromsgrove, England, publisert i Aesthetic Surgery Journal 14. september 2017, der 5813 pasienter fikk utført brystforstørrende kirurgi i perioden 2013-2016, av til sammen 16 kirurger, viste en svært lav komplikasjonsfrekvens (0.78 %). https://academic.oup.com/asj/article/doi/10.1093/asj/sjx150/4157783/Preliminary-3Year-Evaluation-of-Experience-With?rss=1

Pasientene fikk implantert Motiva brystimplantater, 43% med Silk Surface (nanotexturert overflate) og 67% med Velvet Surface (microtexturert overflate). Av 5813 pasienter fikk 4103 førstegangs (primær) brystforstørrelse, 838 brystløft med proteser, 698 skifte til ny brystprotese og 174 skifte av protese med brystløft.

Ved primær brystforstørrelse ble alle protesene lagt under brystmuskelen (submuskulært).

Pasientene ble klinisk undersøkt av sin kirurg etter 12 mnd. Antall måneder observasjonstid var i gjennomsnitt 23 (12- 42)

Man undersøkte for følgende komplikasjoner, hard kapseldannelse (Baker grad III/IV), smerter, infeksjon, utslett, blødning, serom, proteseruptur, malrotasjon av protesen og sårruptur

Man fant ingen hard kapsel Baker grad III/IV. Totalt 44 (0.76%) pasienter fikk komplikasjoner fordelt på infeksjoner, blødninger, seromer og malrotasjoner.

Det var nesten tre ganger så mange komplikasjoner (2.94%) med Motiva Velvet surface- som med Motiva`s Silk surface proteser.

Dette er svært oppsiktsvekkende og lovende resultater. Tidligere publiserte 3 års studier etter primær brystforstørrelse med FDA godkjente implantater, har vist en reoperasjonsfrekvens på mellom 12.6- 23.5%

Kirurgene ved Dolan Park Hospital benyttet før 2013 ulike FDA godkjente macroteksturerte implantater. Antall reoperasjoner i perioden 2010-2013 var på 8,43%, som er 11 ganger høyere enn ved bruk av Motiva proteser.

Fornebuklinikken bruker Motiva brystimplantater Silk Surface. Vi er Norges største kosmetisk kirurgiske klinikk og den klinikken i Norden som utfører flest brystforstørrelser med proteser. Fra oktober 2016 har Fornebuklinikken, fordelt på 4 kirurger, utført 870 brystforstørrelser med Motiva brystimplantater Silk Surface. Våre tall understøtter den lave komplikasjonsfrekvensen som er vist i studien.

Av 870 pasienter fikk 638 primær brystforstørrelse, 96 brystløft med proteser, 128 skifte til nye brystproteser og 8 skifte av proteser med brystløft.

Man fant ingen hard kapsel Baker grad III/IV eller serom. Totalt 8 (0.9%) pasienter fikk komplikasjoner fordelt på Infeksjoner/sårruptur (2), blødninger (6).

Konklusjon; Den lave komplikasjonsriskoen som raporteres med Motiva implantatene er gode nyheter for alle pasienter som enten nå, eller en gang i fremtiden ønsker å utføre brystkorrigerende operasjoner ved bruk av brystproteser.Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.