Panneløft

Pannen og øyebrynene er viktige "kommunikasjonsorgan". Mimikken i denne delen av ansiktet uttrykker glede eller sinne, forbauselse eller bekymring. Med alderen siger øyebrynene ned. For å motvirke dette hever man brynene ubevisst ved hjelp av musklene i pannen. På denne måten dannes rynker. Med årene blir også øynene mer ømfintlige for sterkt lys, noe som medfører at du uvilkårlig "myser". Musklene like over og mellom øyebrynene utvikles, og "sintrynkene" blir mer fremtredende. Den vanlige "nedre" ansiktsløftning (facelift) vil ikke kunne forbedre aldersforandringer på verken øyelokk, øyebryn eller i pannen.

Man kan dele ansiktet inn i tre deler. En vanlig (nedre) ansiktsløftning er beregnet på de nedre to tredjedeler (hake, hals og ansiktet opp til øynene). Øyelokksoperasjoner og facelift (linker) er omtalt i andre kapitler. Det er ansiktets øvre tredjedel vi søker å korrigere ved hjelp av et såkalt panneløft.

  1. Hva kan oppnås med panneløft?
  2. Hvem kan få utført panneløfting?
  3. Konsultasjonen
  4. Operasjonen
  5. Etter panneløft
  6. Resultatet etter panneløft
  7. Bivirkninger etter panneløft
  8. Tinningløft
  9. Kikkehullsteknikk

Aldring og kosmetisk kirurgi

Menneskenes intense ønske om et vakkert utseende var til stede allerede i oldtiden. Vi vet med sikkerhet at de gamle egypterne allerede 2500 år før Kristus, foretok visse typer operasjoner for å frembringe et ønsket utseende. Ikke mange vet at kosmetiske inngrep er den første kjente form for kirurgi. Kosmetisk kirurgi er en gruppe operasjonsteknikker som tar sikte på å korrigere aldersforandringer eller medfødte avvik fra et attraktivt utseende.

Aldringstegnene er ufravikelige - de kommer gjerne raskere i ansiktet enn på resten av kroppen og i hodet. I alle fall føler mange det slik. Med årene avtar hudens elastisitet. Tyngdekraften drar hud, muskulatur og fett nedover. Resultatet er velkjent: Poser og folder danner seg der man minst ønsker det, særlig hos overvektige. I tillegg beveger musklene i ansiktet seg stadig og naturlige rynker oppstår. Furer og folder kommer først langs kjeven, under munnen, fra siden av nesen og under haken. Samtidig strekker øyelokkshuden seg, fettposer blir mer synlige og smilerynkene kommer tydelig frem. Sol, vind og temperaturvariasjoner setter sitt preg. Stress, røyking og alkohol påskynder prosessen ytterligere. Diverse sykdommer og medikamenter setter også fart i aldringsprosessen i ansiktet. Mange av disse forandringene kan korrigeres ved en kosmetisk operasjon. Men aldringsprosessen går videre. Ingen operasjon kan "fornye" et ansikt totalt.

Ansiktsløftning og panneløft i historisk perspektiv

De første forsøk på å stramme aldrende ansiktshud ble gjort like etter århundreskiftet. Operasjonene ble foretatt i største hemmelighet. Kirurgi var den gang hovedsakelig forbundet med livredning, og operasjoner for å forandre utseendet var utenkelig for de fleste kirurger. Helt frem til den annen verdenskrig var derfor ansiktsløftning en slags "undergrunnsvirksomhet". Etter hvert ble det akseptert at filmstjerner og mediafolk foretok slike operasjoner. En slik innstilling holdt selvsagt utviklingen tilbake.

I mange år ble det kun utført såkalte "minilift" og enklere øyelokksoperasjoner. Minilift innebar at en hudbit foran øret ble skåret bort og hudkantene deretter ble sydd sammen. For en kortere tid kunne nok dette ha en viss effekt, men operasjonen måtte gjentas ganske ofte. Med utviklingen av moderne bedøvelsesmidler og større aksept av slike operasjoner i land som USA og Frankrike - ble kosmetisk kirurgi utviklet videre etter krigen. Senere ble det utviklet metoder som strammet slapp muskulatur i ansiktet. I våre dager har innføring av liposkulptur, eller fettsuging, i forbindelse med ansiktsløftning forbedret metoden ytterligere. Resultatene er blitt meget gode og varige. Derfor har det også vært lettere å få anerkjennelse for disse operasjonene blant den vanlige mann og kvinne.

Allikevel var det først på 80-tallet at kosmetisk kirurgi virkelig har vunnet innpass i Norge. Dette skyldes ikke minst medias fokusering på et attraktivt utseende. Nye idealer og velstandsutvikling har også spilt en rolle. Særlig har øyelokksoperasjoner blitt vanlig.

1. Hva kan oppnås med panneløft?

Aldringstegnene kommer hos noen først i pannen og rundt øynene. De pasienter som har dype sintrynker eller "tunge" øyebryn, kan ofte oppleves som triste og alvorlige, selv om de ikke uttrykker det. Det er først og fremst disse som vil ha glede av panneløft. Andre, med mer solskadet hud og grove furer i pannen, er vanskeligere å behandle. Panneløft tar hovedsakelig sikte på å korrigere tre forhold:. Heve øyebrynene, fjerne sintrynkene og glatte ut pannen.

Noen har medfødt lave øyebryn. Dette kan gi dem et noe "sørgmodig" eller alvorlig utseende. Middelaldrende merker ofte at den ytre delen av øyebrynet siger ned. Enkelte andre har relativt normale øyebryn, men ønsker brynene skråstilt. Det er altså forskjellige grunner til at vi korrigerer høyden på øyebrynene.

Dype rynker i pannen vil være mindre fremtredende etter et panneløft. Hos dem som ønsker helt glatt panne, fjernes en del av den tynne pannemuskelen. De fleste ønsker imidlertid å ha noe pannemimikk, så det er sjelden dette gjøres i noen særlig grad.

Det er to typer sintrynker: Den vanligste går fra neseroten og oppover, og deler seg gjerne i to eller tre. Den andre ligger lenger ned på neseroten, på tvers. For å oppnå en varig utglatting av sintrynkene, må sintmusklene fjernes helt. Forbigående bedring kan oppnås med BOTOX – en injeksjonsbehandling som må gjentas noen ganger i året.

"Smilerynkene" på siden av øynene blir bare i liten grad glattet ut ved et panneløft. Sjenerende, grove smilerynker forbedres ved en annen operasjon, såkalt tinningløft.

2. Hvem kan få utført panneløfting ?

Som ved ansiktsløft gjøres panneløfting kun på friske mennesker. Før panneløfting bør du også ha sluttet å røyke i noen uker før operasjonen, men det er ikke her så kritisk viktig som ved ansiktsløftning. Noen migrenepasienter kan få kraftige anfall etter en slik operasjon. Hos tynnhårete menn vil det være vanskelig å skjule arret. Skallede menn bør ikke utføre panneløfting. Planlegging er som for ansiktsløftning.

3. Konsultasjonen

Det er mange som kommer til konsultasjon for øyelokksoperasjon, men som i virkeligheten trenger et panneløft. Har pannehuden seget ned, vil du ofte få inntrykk av at det er for mye hud på øyelokkene. Dette kan også være tilfelle, men lave øyebryn kan ikke korrigeres ved å fjerne hud over øyelokkene. Noen ganger vil dette faktisk forverre situasjonen.

Under konsultasjonen vil effekten av panneløft bli demonstrert i et speil, slik at du selv kan se om operasjonen vil gi det ønskede resultat. Arrets plassering er også viktig å diskutere under konsultasjonen. Dette kan legges helt fremme i hårlinjen eller oppe i hodebunnen.

Det fremre snitt kan synes som en liten tynn strek, og bør brukes med forsiktighet hos dem som ønsker å ha håret bakover. Dette snittet senker hårlinjen litt, og egner seg ikke alltid hos dem som har lav hårlinje fra før. På den annen side egner det seg godt for dem som fra før av har høyt hårfeste. Det er også en fordel med fremre snitt, hvis du skulle ønske å gjenta operasjonen senere.

Bakre snitt er vanligst. Det skjules helt i håret, men kan i sjeldne tilfeller gi små hårløse flekker langs arret. Slike flekker er ikke noe problem for dem med normal hårvekst. Det bakre snittet hever hårfestet litt, og egner seg ikke for dem som fra før av har høyt feste.

4. Operasjonen

Panneløft utføres i lokalbedøvelse. Du må møte fastende, uten makeup eller smykker. På forhånd skal ansiktet og håret være vasket med en bakteriedrepende såpe, f.eks. Hibiscrub. Håret bør være skylt med vann og gredd ordentlig ut.

Etter at du har fått en avslappende medisin blir ca. en cm. av håret langs arrlinjen barbert bort - fra et punkt over øret langs hodebunnen over mot det andre øret. Dette tilsvarer normalt den mengden hud som skal fjernes. Derfor synes det sjelden at det er fjernet noe hår. Håret vokser som regel fort ut igjen.

Under operasjonen løsnes huden ned til øyebrynene, og som regel fjernes sintmusklene. Hos pasienter med grove rynker i pannen fjernes av og til litt av pannehudmuskelen. Øyebrynene heves til ønsket nivå. Overflødig hud fjernes, og huden festes ved hjelp av sølvklips. Ved fremre snitt brukes fin tråd i den synlige delen av snittet.

Det blir så lagt på en bandasje rundt hodet som går nesten helt ned i øynene, omtrent som en lue. Oppholdet i klinikken er vanligvis 4 til 6 timer.

5. Etter panneløft

Pasienter som bor i Oslo-området kan reise hjem samme dag. De som bor utenbys må oppholde seg i nærheten et par dager. Du skal holde overkroppen høyt de første døgnene og unngå hoste og annen bruk av magemusklene.

Det første døgnet er det helt normalt med litt hodepine. Vanlige smertestillende midler som Paralgin, Paracet etc. har som regel god effekt mot hodepinen. Hovner øynene opp eller blir blå (helt normalt og ikke farlig!), kan du legge på et isomslag.

Vanlig fravær fra arbeidet er 1 til 2 uker. Noen ganger kan enkelte blåmerker under øynene sitte igjen lenger, men de kan lett sminkes over.

Hårvask kan foretas etter 5 døgn. La en lunken, ikke for varm og ikke for sterk, vannstråle utføre "arbeidet" selv. Bruk ikke fingrene, men såp forsiktig inn med flat hånd. Etterpå gres håret ut forsiktig med en bredtagget kam. Her lønner det seg å ha hjelp, slik at kammen ikke napper i stingene eller sølvklipsene. Vær ytterst forsiktig med hårtørker, bruk svak varme og god avstand! Vanligvis vaskes håret på forhånd den dagen du skal fjerne sting eller klips. De som ikke har hjelp hjemme vasker håret i klinikken samme dag.

Stingene fjernes som regel etter 5 dager, klips etter 8 dager.

6. Resultatet etter panneløft

Mange mener at panneløft virker "foryngende" kanskje i vel så stor grad som en ansiktsløftning. I tillegg får du ofte et lettere, mindre bekymret uttrykk i ansiktet. Omgivelsene bemerker gjerne at du ser mer uthvilt og "utadvendt" ut. Panneløft gir også et langvarig resultat. Men du må være klar over at noe av mimikken i pannen blir redusert - noe de fleste ønsker.

7. Bivirkninger etter panneløft

En vanlig bivirkning etter panneløft er følelsesløshet i pannen (nummen). Dette går som regel tilbake etter en tid. Varig følelsesløshet rett ved arret er vanlig, noe man pleier å venne seg til etter hvert. Som nevnt, kan bakre snitt gi små hårløse flekker.

En eventuell blodansamling i såret fjernes på klinikken og behøver ikke bedøvelse. Dette er ikke farlig og ødelegger ikke resultatet. Pannehuden er robust og med god blodsirkulasjon. Derfor forekommer sjelden problemer i såret etter panneløft.

8. Tinningløft

En variant av panneløft kalles tinningløft. Denne operasjonen korrigerer kraftige smilerynker og "heng" av yttersiden av øyelokkene. Til en viss grad kan øyebrynene skråstilles noe. Snittene går noe lenger ned foran ørene, og ikke så langt opp i hodebunnen som ved panneløft. Populært kan man si at denne operasjonen er en mellomting mellom ansiktsløftning og panneløft. Noen kaller den også for "mannequinløft". Denne operasjonen er relativt vanskelig, og bør kun utføres av erfarne kirurger.

9. Kikkehullsteknikk

Kan brukes ved panneløft og tinningløft. Dette er omtrent samme metode som brukes ved kneoperasjoner og underlivsinngrep. Her blir det mindre arr. Vi har ikke sett noen overbevisende gode og varige resultater – så inntil teknikken blir vesentlig forbedret, tilbyr vi ikke panneløft med denne metoden.


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.