Panneløft

Pannen og øyebrynene er viktige "kommunikasjonsorgan". Mimikken i denne delen av ansiktet uttrykker glede eller sinne, forbauselse eller bekymring.

Dessverre med alderen siger panne huden og øyebrynene ned, og kan med dette gi overskytende hud over øyelokkene og dermed også en tyngdefornemmelse over disse. For å motvirke dette hever man brynene ubevisst ved hjelp av musklene i pannen. På denne måten dannes rynker. Med årene blir også øynene mer ømfintlige for sterkt lys, noe som medfører at du uvilkårlig "myser". Musklene like over og mellom øyebrynene utvikles, og "sinterynkene" blir mer fremtredende.

En person som opplever av pannen med øyebryn siger vesentlig, kan oppleve dette som at man ser sliten, trett eller streng ut- selv om man egentlig ikke er dette. Panneløft er en godt egnet metode dersom man ønsker å korrigere følgende:

 1. Tunge øvre øyelokk
 2. Glatte ut / fjerne rynker i pannen, spesielt ”sinterynken mellom øyebrynene
 3. Nedsunkne eller ”tunge” øyebryn som gir et trett, slitent eller strengt ansiktsuttrykk

Et panneløft kan utføres enten med kikkehullsteknikk (endoskopisk panneløft) eller med åpen teknikk med et snitt gjennom hodebunnen fra øre til øre. Deretter fjernes det ved oppstramming hudoverskuddet og brynene løftes opp. Åpen teknikk er et mer omfattende inngrep i forhold til endoskopisk teknikk, med større risiko for synlig arr, håravfall og redusert følelse til hodebunnen bak arret.

Da det kosmetiske resultatet ved endoskopiske panneløft er likestilt med den åpne teknikken, men er mindre traumatisk med kun små arr i den hårbevokste delen av hodet som derfor ikke vises, og med mindre risiko for håravfall og følelsestap i hodebunnen, gjør denne metoden til vårt førstevalg når vi utfører panneløft.

Panneløft gjøres ofte i kombinasjon med ansiktsløft (face lift) dersom det er indikasjon og pasienten ønsker dette.

Klikk deg frem til det du vil vite mer om i artikkelen nedenfor:

 1. Hva kan oppnås ved panneløft?
 2. Hvem kan få utført panneløft?
 3. Konsultasjonen
 4. Operasjonen
 5. Etter panneløft
 6. Resultatet etter endoskopisk panneløft
 7. Bivirkninger etter panneløft

1. Hva kan oppnås med panneløft?

Aldringstegnene kommer hos enkelte først i pannen og rundt øynene. De pasienter som har dype sinterynker eller "tunge" øyebryn, kan ofte oppleves som triste og alvorlige, selv om de ikke uttrykker det.

At huden over pannen synker ned medfører også at det kan dannes overskytende hud over de øvre øyelokkene. Mange finner dette sjenerende på grunn av tyngdefornemmelse over øyelokkene, nedsatt sidesyn eller at det er problematisk å sminke seg.

Noen har medfødt lave øyebryn, eller nedsunkne øyebryn, spesielt i ytterkant. Dette kan gi dem et noe "sørgmodig" eller alvorlig utseende som ikke er representativ for deres personlighet.

Det er først og fremst disse som vil ha glede av panneløft. Personer med mer solskadet hud og grove furer i pannen, er vanskeligere å behandle. Panneløft tar hovedsakelig sikte på å korrigere fire forhold:

 1. Heve øyebrynene.
 2. Redusere overskytende hud på øvre øyelokk
 3. Fjerne sinte rynkene.
 4. Glatte ut/bedre rynker i pannen

Dype rynker i pannen vil være mindre fremtredende etter et panneløft.

Hos de med tydelig sinterynke mellom øyebrynene vil man dele de tre bitte små musklene som forårsaker dette. Disse ligger ved neseroten og det er i de musklene man bl.a. setter Botox for å glatte ut sinterynkene. Behandling av sinterynker med Botox vil derfor ikke være nødvendig etter panneløft.

"Smilerynkene" på siden av øynene blir bare i liten grad glattet ut ved et panneløft. Sjenerende, grove smilerynker forbedres ved en annen operasjon, såkalt tinningløft.

2. Hvem kan få utført panneløfting?

Som ved ansiktsløft gjøres panneløft kun på friske mennesker. Dvs. at du ikke må ha noen alvorlige sykdommer. Tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, blodpropp eller andre alvorlige sykdommer kan være kontraindikasjon for at inngrepet kan utføres, men vil bli avklart under konsultasjonen og i samråd med anestesilege.

Endoskopisk panneløft er også en velegnet metode for menn som er tynt behåret eller som ikke har hår på hodet da arrene så og si blir usynlige etter noen måneder.

3. Konsultasjonen

Det er mange som kommer til konsultasjon for øyelokksoperasjon, men som i virkeligheten kun trenger et panneløft eller der man også i kombinasjon fjerner overskytende øyelokks hud.

Som regel, når det er nødvendig, fjernes det overskytende hud på øyelokket i samme inngrepet som panneløftet. I enkelte tilfeller, der hudoverskuddet over øyelokket er lite, og det kanskje ikke vil være nødvendig å utføre øvre øyelokksplastikk, anbefaler vi å avvente denne beslutningen til det har gått 4-8 uker etter panneløftet. Men som regel er det nødvendig å kombinere fjerning av overskytende hud på øyelokket med panneløftet.

Under konsultasjonen før inngrepet vil man få råd og veiledning om den operasjonsmetoden som i hvert tilfelle vil gi et best mulig og varig resultat.

Har man f.eks. for mye hud på øyelokkene i kombinasjon med at pannehuden/øyebrynene har seget ned, vil man ved kun å fjerne øyelokkshuden kunne forverre situasjonen da dette vil resultere i at øyebrynene kommer enda lengere ned.

Under konsultasjonen vil effekten av panneløft bli demonstrert i et speil, slik at du selv kan se om operasjonen vil gi det ønskede resultat.

4. Operasjonen

Operasjonen utføres i narkose med lokalbedøvelse.

Operasjonen tar ca. 1-1,5 time.

Det legges et ca.2 cm langt snitt i hvert tinningområde (i behåret hodebunn). Deretter tre små vertikale snitt i hodebunnen (behåret del) på ca. 2 cm. Ved endoskopisk teknikk løsnes pannehuden gjennom disse små hullene, og operasjonsfeltet er forstørret opp på en stor videoskjerm og de ørsmå musklene som lager rynker(sintemusklene) deles ved neseroten.

Ved hjelp av innvendige sting på innsiden trekkes pannen og brynene oppover og festes til en liten skrue som er festet til skallebenet. Denne skruen løser seg opp av seg selv når alt har grodd, sammen med stingene. Sårene lukkes med metallklips, disse fjernes etter ca. 10 dager. Det legges på et stramt pannebånd som brukes i 2 dager.

5. Etter panneløft

Etter operasjonen vil du bli passet på av våre spesialsykepleiere på postoperativ avdeling.

Du vil ligge her å hvile til du er klar til å reise, vanligvis etter 2-4 timer. Etter operasjonen har du en bandasje rundt hodet, denne skal du ha i 2 dager. Det er som oftest lite smerter etter dette inngrepet. Dersom du skulle ha behov for smertestillende administrerer vi dette, og du vil få med deg smertestillende hjem, som du skal ta etter vår anbefaling.

Våre sykepleiere vil etter operasjonen gi deg nøye informasjon om sårskift, dusjing og andre praktiske postoperative hensyn.

Det første døgnet skal du ligge med hode noe høyt. Vi anbefaler å spise lett kost de første 24 timer. Du kan dusje når bandasjen fjernes etter to dager, håret kan vaskes og gres forsiktig ut bakover etter dette. Det er viktig å være forsiktig med det opererte området de første 4 ukene. I denne perioden bør du avstå fra trening.

Du skal heller ikke gni deg hardt i pannen, bruke hjelm eller tre trange ting av hodet de første 6 ukene.

Det er ikke uvanlig i større eller mindre grad å få bloduttredelser rundt øynene. Disse vil forsvinne i løpet av ca. 2 uker.

Fravær fra arbeidet er vanligvis 1 til 2 uker.

Du vil ved utskrivelsen få med deg et informasjonsskriv med beskrivelse om hvordan best å forholde deg etter operasjonen, samt telefonnummer til vakthavende kirurg/operatør. Vi har vakt døgnet rundt, også i helgene.

Du vil få med deg ved utskrivelse et informasjonsskriv med beskrivelse om de postoperative prosedyrer som er nødvendig for deg, i tillegg til telefonnummer til vakthavende kirurg/operatør. Vi har vakt døgnet rundt, også i helgene.

Pasienter som har mindre enn 2 timers reisevei fra klinikken kan reise hjem samme dag. Pasienter med lengre reisevei enn dette anbefales å bo i nærheten av klinikken, enten hotell eller hos venner eller familie.

Fornebuklinikken er behjelpelig med å skaffe hotellrom fem minutter fra klinikken, og til en rabattert pris.

6. Resultatet etter endoskopisk panneløft

Mange mener at panneløft virker "foryngende" kanskje i vel så stor grad som en ansiktsløftning. I tillegg får du ofte et lettere, mindre bekymret uttrykk i ansiktet.

Omgivelsene bemerker gjerne at du ser mer uthvilt og "utadvendt" ut. Panneløft gir også et langvarig resultat. Men du må være klar over at noe av mimikken i pannen blir redusert - noe de fleste ønsker.

7. Bivirkninger etter panneløft

En vanlig bivirkning etter panneløft er følelsesløshet i pannen (nummen). Dette går som regel tilbake etter kort tid.

Som ved all kirurgi er det risiko for postoperativ blødning, infeksjon og skader til nerver. Disse komplikasjonen er ytterst sjeldne. Antall blødninger og infeksjoner ved Fornebuklinikken er under en promille (<1/1000) Vi har uført flere hundre panneløft prosedyrer uten å ha forårsaket permanente nerveskader.

Prosedyren er derfor etter vår oppfatning en meget trygg operasjon med svært liten risiko for at alvorlige komplikasjoner skal kunne inntreffe.


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.