Oppstramming av lår, lårplastikk og stramme lår

Det er ikke alltid mulig å trene eller å slanke seg til stramme lår. For enkelte vil løs overflødig hud måtte fjernes kirurgisk. Noen søker derfor hjelp hos en plastisk kirurg. Denne siden gir deg svar på de vanligste spørsmålene om oppstramming av lår eller lårplastikk. Den vil hjelpe deg til å avgjøre om behandlingsmetoden er noe for deg. Ring oss gjerne - 67115420 - hvis du lurer på noe eller ønsker en vurdering. Lårplastikk kan i noen tilfeller gjøres på medisinsk grunnlag.

  1. Hvem egner seg for lårplastikk?
  2. Hvem kan få utført lårplastikk?
  3. Hva er første skritt?
  4. Hvordan skal jeg forberede meg til lårplastikk?
  5. Hvordan gjøres lårplastikk?
  6. Hvordan skal jeg forholde meg etter lårplastikk?
  7. Hvilket resultat kan forventes etter en slik låroperasjon?
  8. Komplikasjoner etter lårplastikk?

1. Hvem egner seg for lårplastikk?

Historisk om lårplastikk

De som har behov for kosmetiske operasjoner på låret, kan hovedsaklig deles i to grupper. De med for mye fett på innsiden og utsiden av lårene og de med hovedsakelig overflødig, løs hud. Svært ofte finnes en kombinasjon.

Til den første gruppen hører som regel yngre mennesker, både overvektige og normalvektige. Hvis du har normal, elastisk hud, vil som regel fettsuging (liposkulptur) være tilstrekkelig for å oppnå et fint resultat.

Løs, overflødig hud på låret lar seg ikke trene bort eller strammes med vidunderkremer, laser eller ultralyd. Har du denne tilstanden, er en operasjon som fjerner overflødig hud og strammer opp gjenværende hud (lårplastikk) nødvendig. Inngrepet kombineres alltid med liposkulptur.

En økende gruppe pasienter er de som på et tidligere tidspunkt har fått utført en liposkulptur, og som av ulike årsaker ikke er fornøyd med resultatet. Vanligste årsak er at huden ikke har trykket seg tilstrekkelig sammen etter liposkulptur.

2. Hvem kan få utført lårplastikk?

bildetittel

Vektoppgang eller arvelige faktorer kan bidra til økt fettmengde på lårene. Enkelte synes å ha disposisjon for å legge seg ut spesielt over lårene. Trening kombinert med diett gir resultater, men hos disse kvinnene synes fettforbrenningen å være mer uttalt andre steder på kroppen, slik at lårene "henger etter". Hos unge individer med god hud, vil kanskje en fettsuging kunne løse problemet. Ofte er huden løs og uelastisk, spesielt på innsiden av lårene, og spesielt hos kvinner som har valgt å gå ned i vekt eller hos slankeopererte. Da kan det bli nødvendig å fjerne løs overflødig hud samtidig med fettsugingen.

Lårplastikk kan ikke gjøres hos sterkt overvektige, grensen går ved BMI (body mas index) 28. Ved BMI over 28 øker muligheten for komplikasjoner dramatisk. Her setter vi krav om vektreduksjon først. Det er en fordel at slike operasjoner gjøres etter at kvinnen er har nådd sin trivselsvekt. Ytterligere vektreduksjon kan føre til at det blir behov for nok en operasjon senere.

Alle fysisk og psykisk friske mennesker, som har normal sårtilheling og ikke er allergiske mot bedøvelsesmidler, kan opereres.

Rett før operasjonen må huden være ren uten kviser, sår eller eksem. Noen medisiner nedsetter tilhelingsevnen eller øker blødningsrisikoen (bl.a. acetyl salisyl - slik som f.eks. Dispril, Albyl-E, se spesielt under punkt 5) og må ikke tas de to siste ukene før et slikt inngrep. Kvinner som bruker slike medisiner pga. hjerte-kar sykdom anbefales ikke å slutte med disse, og kan ikke tilbys operasjon pga økt blødningsrisiko. Pasienter med annen erkjent blødnings risiko kan ikke opereres, ei heller de med erkjent risiko for blodpropp.

Røyking og alkohol må unngås - både før og etter operasjonen. For lårplastikk er det et krav at du eventuelt slutter å røke minst to uker i forveien og heller ikke røker en uke etterpå. Gjelder også snus og nikotintyggegummi. Dette for å unngå sårkomplikasjoner.

Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber eller hoste eller en annen infeksjon.

Man må ha anledning til å ta det helt med ro i minst en uke etterpå. Mødre med små barn må altså ha hjelp 1-2 uker etter inngrepet.

Lårplastikk foretatt på kosmetisk grunnlag gir ikke grunnlag for sykemelding. Kvinner som har fysiske plager og som opereres på medisinsk indikasjon på grunn av store forandringer, har rett til sykemelding. Sykemeldingstiden er vanligvis 2 - 4 uker, avhengig av type arbeid.

Vi opererer ikke individer som er i psykisk ubalanse, misbruker alkohol, medikamenter eller har alvorlige spiseforstyrrelser. Kvinner som har hatt spiseforstyrrelse må fremlegge erklæring fra behandlende psykolog eller lege om at dette er tilbakelagt og at det ikke er til hinder for å gjennomgå lårplastikk.

Alle plastikkirurger i Norge er underlagt strenge etiske regler for plastikkirurgi, utarbeidet i samarbeid med Den Norske Legeforening. Pasienter under 18 år skal ikke tilbys kosmetiske operasjoner

3. Hva er første skritt?

bildetittel

Det anbefales at de som har anledning til det, møter på til en konsultasjon for vurdering. Time bestiller du på telefon: 67 11 54 20 eller med e-post til info@fornebuklinikken.no. På Fornebuklinikken foregår konsultasjonen hos en av våre erfarne plastikkirurger, som vurderer lårene og hudens elastisitet. Man vil gjøre en individuell vurdering og diskutere med deg hvilken behandlingsmetode som egner seg best. Du vil da få svar på eventuelle spørsmål. Vanligvis tas det også bilder av lårene. Det letter forundersøkelsen om du leser disse infosidene godt før du kommer.

Såfremt det ikke er noen medisinske grunner som taler imot en slik operasjon, bestemmer du selv om du vil foreta inngrepet eller ikke. Ved enkelte tilstander (astma, sukkersyke oa.) som kan ha betydning for gjennomføring av inngrepet, rådspørres narkose legen.

Bor du langt unna, kan vi gjerne foreta en vurdering ut ifra bilder (bare forfra og fra siden) og en helseerklæring, som sendes pr. post eller e-post. Ta kontakt her!. Kirurgen ringer deg opp etter å ha sett på bildene. Konsultasjon med endelig vurdering kan så foretas operasjonsdagen. Etter en "konsultasjon" er det vanlig at man tenker gjennom om man vil ta en operasjon eller ikke. Om du bestemmer deg, får du reservert operasjonsdag og betaler et depositum. Operasjoner ved private klinikker må du betale selv.

4. Hvordan skal jeg forberede meg til lårplastikk?

Du vil motta skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg før inngrepet.

Før du drar hjemmefra operasjonsdagen dusjer du og tar hel kroppsvask, samt hårvask, med en desinfiserende såpe (Hibiscrub, som fås kjøp på apoteket). Spesielt nøye vaskes underlivet, bena og føttene. Såpen skal deretter skylles av med mye vann.

Du skal møte fastende fordi inngrepet vil foregå i narkose; det vil si ikke spise, drikke, røyke (!) eller tyggegummi fra kl 24.00 kvelden før. Bruker du faste medisiner kan de tas om morgenen sammen med litt vann. Medisiner som du har fått på resept i forbindelse med inngrepet tas også med litt vann (les nøye på resepten).

Du bør på forhånd avtale med en person om å hente deg eller ta taxi! Du kan ikke kjøre egen bil eller ta toget/bussen hjem. Du bør oppholde deg innen 2 timers bilkjøring fra klinikken første natten, i tilfelle du får behov for ekstra kontroll eller assistanse fra oss.

Hvis du bor lengre fra klinikken og ikke har familie eller venner som du overnatter hos, er vi behjelpelige med å skaffe hotellrom i nærheten av klinikken.

5. Hvordan gjøres lårplastikk?

Lårplastikk utføres i lett narkose og lokal bedøvelse, slik at du sover under inngrepet uten å kjenne noe ubehag. Se Smertefrihet - bedøvelse.

Du møter fastende og nydusjet med en desinfiserende såpe (Hibiscrub). I forkant har du tatt noen tabletter som skal gi deg smertelindring og forebygge infeksjon. Du undersøkes av kirurgen som gjør de nødvendige målinger og markeringer på lårene.

Lårene blir vasket med sprit og overkroppen tildekket med sterile laken. Før kirurgen starter sovner du av narkosen. Selve inngrepet tar ca to timer.

Foreligger det løs hud på låret og en god del fett, reduseres fettmengden med liposkulptur (fettsuging) for finere fasong, i tillegg til at man fjerner overflødig hud. Ved å radikalt fjerne alt fettet under den hudbiten som skal fjernes, reduseres risikoen for komplikasjoner, med skade av nerver, blod og lymfebaner, samt risikoen for altfor stram lukking av såret. Selv hos veldig slanke pasienter gjøres fettsuging i området for selve hudfjerningen, fordi man da lettere fjerner kun huden og ikke skader andre vitale strukturer på låret.

bildetittel

Operasjonssnittet legges på hver side i lysken og skrittet, og eventuelt nedover på innsiden av låret. På grunn av fettsugingen kan mer hud fjernes enn tidligere. Man tester nøye hvor mye hud som er trygt å fjerne, og strammer så mye som man finner forsvarlig. Tilslutt sys sårene sammen i flere lag med innvendig selvoppløselig tråd (se tegningene "slik gjøres en lårplastikk" i Fotoserie låreplastikk). Man trekker så på en komprimerende strømpe, på operasjonsbordet, for i mest mulig grad å forbygge hevelse.

Du ligger og hviler seg på klinikken til du er i form til å dra hjem, vanligvis etter 2-3 timer.

6. Hvordan skal jeg forholde meg etter lårplastikk ?

bildetittel

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden.

Det er viktig at du planlegger operasjonen godt, slik at du virkelig har anledning til å holde deg i ro den første uken. Aktivitetsnivået bør være lavt de første 2 ukene.

Du vil føle deg litt trett og uopplagt de første timene etter operasjonen. Det er ikke unormalt at man første døgnet kan føle seg rastløs og litt urolig, pga. medisinene man har fått. Sterke smerter er uvanlige, men de fleste vil ha behov for smertestillende medisin, et til to døgn etterpå. Noen få pasienter kan oppleve kvalme.

Du har fått resept på medisiner som skal forbygge disse plagene. I tillegg vil du få sterkere smertestillende medisiner med deg hjem. Vi vet at plagene kan forbygges og reduseres til et minimum ved nøye dosering av disse medisinene, følg derfor de skriftlige rådene våre.

De første dagene vil man kjenne seg "mørbanket", og føle noe "spreng" i lårene. Dette vil avta i løpet av den første uken. De første to døgn skal alle ha absolutt ro og ligge eller sitte mest mulig stille, med bena høyt. En "stressless"-stol er perfekt. De neste fem dager kan du gå forsiktig oppe.

Kompresjonsstrømpe får du på klinikken under operasjonen, og den skal sitte urørt døgnet rundt i 6 dager. Etter 6 dager fjerner eventuelle bandasjer, men ikke papirtapen over selve såret, og tar første dusj. Det er normalt at det har blødd litt ut i strømpen og at det væsker litt fra såret den første uken. Strømpene kan da vaskes eller skylles opp. Papirtapen lufttørres eller tørkes med hårføner før strømpene settes på igjen. Skorper må ikke klores av. De løsner lettest hvis du smører dem inn med litt matolje.

Papir-tapen på såret fjernes første gang etter 10 - 12 dager, og skiftes deretter ukentlig (ikke oftere da dette gir sår hud). Arrene bør tapes i 3 måneder for å oppnå penest mulige arr. Arrene bør ikke utsettes for sollys eller solarium direkte (sun-block eller shorts) det første året, mens de er rødlige. Det kan gi pigmentering eller tykkere arr.

Det er gunstig å gå små lufteturer. Sykling og svømming kan startes forsiktig etter 4 uker. Mer avansert trening som jogging, aerobic og vekttrening kan gjenopptas gradvis etter 8 uker. Ved smerter eller ubehag må trening utsettes ytterligere noen uker. Lytt til kroppen.

Det er ingen sting å fjerne da det er sydd innvendig med oppløselig sting. Det er vanligvis kontroller i løpet av den første uken og etter ett år

7. Hvilket resultat kan forventes etter en slik låroperasjon ?

bildetittel

Praktisk talt alle våre pasienter er godt fornøyd med forbedringen de oppnår, både kosmetisk og funksjonelt. Mest fornøyde er de som hadde størst forandringer før operasjonen. Realistiske forventninger er derfor viktig. Stor overvekt gir sjelden et fullt ut tilfredsstillende resultat.

Av og til blir det små "eselører" i endene av arret. Jo mer løs hud som fjernes, jo større er dette problemet. Vanligvis forsvinner "ørene" av seg selv i løpet av et års tid. De kan eventuelt fjernes senere ved en liten operasjon i lokalbedøvelse.

Det er ikke mulig å utføre en lårplastikk uten å etterlate arr. Arrene er i begynnelsen ofte røde og harde. Med tiden blekner og mykner de, men ofte ved lårplastikk kan deler av arret variere i bredde. Arrene skjules av strømper, vil være synlige med badetøy. I sjeldne tilfeller blir arrene brede og godt synlige. Det er ikke alltid så lett å forutsi hvordan arrene blir. En viss anelse får du ved å studere eventuelle tidligere operasjonsarr på kroppen din. Mye avhenger av om våre råd følges og av den enkeltes naturlige evne til å lage arr. De aller fleste pasientene er så fornøyde med sin lårplastikk, og opplever ikke at arrene representerer noe problem. En sjelden gang kan det bli nødvendig å korrigere et arr pga utseendet, men dessverre er slik arrkorreksjon ingen garanti for forbedring av utseendet.

Fettsugingen (liposkulpturen) kan også en sjelden gang etterlate ujevnheter, som kan korrigeres. Slike små etterjusteringer tilbys der hvor man mener at resultatet helt sikkert vil forbedres, og er naturligvis uten ekstra kostnad for pasienten.

Det er imidlertid aldri helt sikkert at operasjonen gir deg akkurat de lårene du har ønsket deg. Realistiske forventninger er derfor viktig for dem som skal gjennomgå dette inngrepet.

8. Komplikasjoner etter lårplastikk ?

bildetittel

Komplikasjoner etter lårplastikk er sjeldne. Skulle komplikasjoner inntreffe, har vi effektive midler til å behandle disse. Våre kirurger er tilgjengelige 24 timer pr. dag året rundt i forbindelse med behandlinger. Er du i tvil skal du kontakte oss, eller annen lege hvis du bor langt unna. Blødning kan forekomme etter et hvert inngrep. Dette inntrer svært sjelden, og som regel innenfor det første døgnet. Derfor er det svært viktig å holde seg i ro og ikke mer enn 1 – 2 timers reisevei unna klinikken det første døgnet etter operasjonen. Blødning arter seg som plutselig økende smerte og opphovning i lår regionen. Dette er ikke farlig men krever en ny liten operasjon der såret åpnes og blødningspunktet stoppes. Resultatet vil ikke påvirkes av en slik komplikasjon. Ved slike symptomer skal du kontakte oss, eller annen lege hvis du bor langt unna. Infeksjoner forekommer så å si ikke etter operasjoner på private klinikker. Tegn til infeksjon er rød, varm, smertefull hud i operasjonsområdet. Ofte ledsaget av nedsatt allmentilstand og feber. Ved slike symptomer skal du kontakte oss eller annen lege hvis du bor langt unna.

Tilhelingsproblemer langs arrene forekommer av og til. Dette skjer dessverre oftere hos overvektige, røykere og pasienter med diabetes. Symptomene på dette vil være væskende sår i deler av arret i noen uker, og heler normalt av seg selv. Den verst tenkelige komplikasjon er tap av hud eller tap av vev, enten helt eller delvis. Dette forekommer heldigvis ytterst sjelden, og nesten utelukkende hos røykere. Alle kirurger som driver med denne type kirurgi vil før eller siden kunne oppleve det. Ved lårplastikk blir vevet stramt når man lukker såret. Dette gir redusert blodsirkulasjon. Røykingen vil ytterligere forverre blodsirkulasjonen og vevet kan få for lite oksygen. Det er derfor svært viktig at man ikke røyker etter en lårplastikk. Såret trenger alt det oksygenet det kan få. En slik komplikasjon krever langvarig sårskift og kanskje nye operasjoner. Resultatet vil kunne påvirkes negativt. Tap av eller redusert følelse i huden kan forekomme. Hvis det skjer, vil det som regel bedre seg og hos enkelte komme helt tilbake. Ofte tar dette lang tid, og man kan forvente forbedring opp mot et til to år etter inngrepet.


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.