INTIMKIRURGI

Begrepet intimkirurgi dekker flere forskjellige prosedyrer. Inngrepene kalles noen ganger kvinnelig genital plastikkirurgi, kvinnelig genital foryngelses kirurgi, kvinnelig genital kosmetisk kirurgi, vulvovaginal plastikkirurgi og designer vagina kirurgi.Fornebuklinikken har valgt å bruke ordet intimkirurgi som erstatning for disse begrepene. Vi tilbyr kun behandling av de ytre- og indre kjønnslepper med eventuelt overskytende hud beliggende over klitoris (klitorial hudding).

Vi utfører også korreksjoner av mons pubis, som er området rett foran skambenet. Noen har her en sjenerende fettpute eller løs hud etter fødsler eller slanking som de ønsker korrigert.

Klikk deg frem til det du ønsker å vite mer om i artikkelen nedenfor:

  1. Generelt om intimkirurgi/labiplastikker
  2. Hvem kan få utført intimkirurgi?
  3. Forundersøkelse (konsultasjon)
  4. Forberedelser før operasjon
  5. Hvordan gjøres intimkirurgi?
  6. Tiden etter intimkirurgi
  7. Komplikasjoner etter intimkirurgi


1. Generelt om intimkirurgi/labiaplastikker

Kvinnen har to par kjønnslepper. De ytre og de indre, også kalt labia majora og labia minora. Terminologien labiaplastikk referer til en kirurgisk prosedyre på kjønnsleppen. Den ene metoden vil avkorte lengden av den indre kjønnsleppen, den andre metoden vil avkorte huden på den ytre kjønnsleppen og dermed gjøre denne mer stram. Har man redusert fylde av den ytre kjønnsleppen kan dette forbedres ved at man legger inn eget fettvev. Ofte kan man ved bruk av denne metoden, i tillegg til tilfredsstillende fylde, oppnå en vesentlig forbedret hudstramning.

2. Hvem kan få utført intimkirurgi?

Indikasjon for inngrepet kan være fysiske plager fra de indre kjønnsleppene, som i visse situasjoner kan komme i klem eller vri seg og gi ubehag, eksempelvis ved sykling eller ved samleie. Noen opplever kløe og irritasjon, mens andre synes at for store/lange eller slappe kjønnslepper er til kosmetisk sjenanse, enten de er i badetøy/undertøy eller nakne. Andre pasienter oppsøker oss da de opplever at de ytre kjønnsleppene mangler fylde.

Målsetningen ved reduksjon av de indre kjønnsleppene er å oppnå at disse ikke henger lenger ned enn de ytre kjønnsleppene. Hos noen er det asymmetriske indre kjønnslepper, i tillegg til at de oppleves for lange. Man vil da korrigere dette i samme prosedyre slik at de blir mere symmetriske.

3. Forundersøkelse (konsultasjon)

Det anbefales at de som har anledning til det møter til en konsultasjon hos våre erfarne plastikkirurger for vurdering. Time bestiller du på telefon 67 11 54 20 eller ved å bestille konsultasjon direkte på nettsidene våre.

På Fornebuklinikken foregår konsultasjonene hos en av våre erfarne plastikkirurger. Vevet og hudens elastisitet blir vurdert, og kvinnens ønske vil bli tatt hensyn til så langt det er mulig. Du vil få svar på eventuelle spørsmål. Det letter forundersøkelsen om du leser disse infosidene godt før du kommer. Såfremt det ikke er noen medisinske grunner som taler imot en slik operasjon, bestemmer du selv om du vil foreta inngrepet eller ikke.

4. Forberedelse før operasjon

Noen medisiner nedsetter tilhelingsevnen eller øker blødningsrisikoen (bl.a. smertestillende som inneholder acetyl salisyl) og må ikke tas de to siste ukene før et slikt inngrep. Kvinner som bruker slike medisiner på grunn av hjerte-kar sykdom, anbefales å ikke slutte med disse, og kan heller ikke tilbys operasjon på grunn av økt blødningsrisiko. Operasjonen utføres ikke når man har influensa med feber eller hoste eller en annen infeksjon. Man må ha anledning til å ta det helt med ro i minst én uke etterpå.

Du vil motta skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg før inngrepet. Før du drar hjemmefra på operasjonsdagen dusjer du og tar hel kroppsvask, samt hårvask, med en desinfiserende såpe (Hibiscrub, som fås kjøp på apoteket). Såpen skal deretter skylles av med mye vann. Du skal møte fastende fordi inngrepet vil foregå i narkose. Det vil si ikke spise, drikke, røyke, snuse eller tygge tyggegummi fra kl. 24.00 kvelden før. Bruker du faste medisiner kan de tas om morgenen sammen med litt vann. Medisiner som du har fått på resept i forbindelse med inngrepet tas også med litt vann (les nøye på resepten). Du bør på forhånd avtale med en person om å hente deg eller ta en taxi. Du kan ikke kjøre egen bil eller ta toget/ bussen hjem. Du bør oppholde deg innen 2 timers bilkjøring fra klinikken den første natten. Hvis du bor lengre unna klinikken og ikke har familie eller venner som du kan overnatte hos, er vi behjelpelige med å skaffe hotellrom i nærheten av klinikken. Ved fremmøte blir du mottatt av en sykepleier. Kirurgen vil undersøke deg og gjøre nødvendige oppmålinger og markeringer. Inngrepet foregår i lett narkose og lokalbedøvelse slik at du sover, uten å merke noe ubehag. Operasjonen tar ca. 1-3 timer. Du ligger og hviler på klinikken til du er i form til å dra hjem, og vil være reiseklar ca. 2 timer etter operasjonsslutt.

5. Hvordan gjøres intimkirurgi?

Behandlingen kan utføres enten i lokalbedøvelse eller i narkose. Ved Fornebuklinikken utfører vi disse inngrepene i narkose. Dette er mest behagelig for deg som pasient, samtidig som at kirurgen får optimale arbeidsforhold.

5.1. Indre kjønnslepper (indre labiaplastikk)
Når man skal redusere lengden på de indre kjønnsleppene er det flere metoder å velge mellom. Metoden vi hovedsakelig bruker på Fornebuklinikken, er utformet av en tysk professor i plastikkirurgi. Denne metoden tar for seg alle aspekter av ytre genitalia, ikke bare deler av de indre kjønnsleppene. Denne teknikken anses av oss som den beste, fordi den kan tilpasses individuelt. Dersom det er overskytende hud bakenfor kjønnsleppene mot bakre vaginal åpning, vil denne bli fjernet i tillegg. Dersom det foreligger asymmetriske indre kjønnslepper vil man tilstrebe å korrigere også dette, slik at resultatet blir mest mulig symmetrisk. Noen ganger er det overliggende hud over klitoris som er til sjenanse, denne kan også korrigeres i samme inngrep. Fordi denne metoden tar lengre tid, opp mot 4 timer, koster den mer enn de vanlige, "enklere" teknikkene. Så vidt vi vet er det kun Fornebuklinikken som tilbyr denne metoden i Norden.

En annen mye brukt metode er langsgående reduksjon eller trimming av de indre kjønnsleppene. Man reduserer da lengden langs hele den indre kjønnsleppen slik at denne blir liggende på nivå med de ytre kjønnsleppene.
En tredje metode er en kilereseksjon der midtre del av de indre kjønnsleppene blir skåret ut som en V. Denne metoden gir et kortere arr, men har utfordringer med at arret kan sprekke lettere opp i forhold til den langsgående metoden, i tillegg til at den heller ikke fjerner overskytende hudfolder lenger bak mot bakre vaginalåpning. 

Kirurgen vil etter undersøkelsen fastsette best egnet metode. Såret sys med selvoppløselig tråd som blir borte av seg selv etter noen uker. Etterkontroller skjer etter 1 og 6 uker, etter det tar du kontakt selv om det skulle være noe du lurer på.

Det er viktig å poengtere at det er veldig sjelden man ser symmetriske kjønnslepper, og at det heller ikke vil være komplett symmetri etter et slikt inngrep.


5.1.1. Forventet resultat etter operasjon av indre kjønnslepper
Intimkirurgi med labia plastikk gir kortere indre kjønnslepper som ikke henger nedfor de ytre kjønnsleppene. Pasientens plager ved at kjønnsleppene var synlige i undertøy/badetøy, eller at de kom i klem eller vred seg inn under samleie vil etter behandlingen ikke lenger være et problem. I følge en rekke studier, viser intimkirurgi der det utføres labiaplastikk (reduksjon av indre- og eventuelt ytre kjønnslepper) en meget høy pasientfornøydhet på over 90%. Fornebuklinikken har gjennom mange år utført mange hundre tilsvarende prosedyrer med svært få komplikasjoner og med tilsvarende pasientfornøydhet.


5.2. Reduksjon av klitorishetten
Klitoris ligger delvis dekket av en hudfold som kalles klitorishetten (clitoral hood). Hvis denne huden er tykk og dekker mye av klitoris er det enkelte som kan ha en redusert følelse, noe som bl.a. kan vanskeligjøre å få orgasme. Hos enkelte kan dette hudoverskuddet gi en hevelse som er til sjenanse. Denne hudfolden kan reduseres, og oftest gjøres dette samtidig med en reduksjon av de indre kjønnsleppene.


5.2.1. Forventet resultat etter reduksjon av klitorishetten
De ekstra hudfoldene kan skape en hevelse som kan gi en ubalanse i forhold til de indre kjønnsleppene når disse er redusert. En reduksjon av den ekstra overskytende huden over klitoris vil derfor kunne forbedre denne balansen.


5.3. Ytre kjønnslepper (ytre labiaplastikk)
Noen pasienter synes de ytre kjønnsleppene har blitt slappe eller mangler fylde eller volum. Dette kan korrigeres, ved at man gjør en ytre labiaplastikk, der man legger et langsgående ellipseformet snitt slik at hudoverskuddet blir redusert og huden på kjønnsleppen strammere. Arret vil bli liggende på innsiden, og blir over noe tid nærmest usynlig. Dersom det ikke er mye hudoverskudd, og hudslappheten av de ytre kjønnsleppene for det meste skyldes tap av innvendig volum (bindevev og fett), kan man behandle dette ved å utføre en fettransplantasjon der man legger inn eget fettvev.  Fettet “høstes” ved at man utfører en forsiktig fettsuging fra et lite område på kroppen, der man bruker svært tynne kanyler som ikke gir arr eller ujevnheter.

5.3.1. Resultat etter operasjon av ytre kjønnslepper

De ytre kjønnsleppene vil henge mindre ned enn de gjorde, og oppleves som fyldigere og mindre slappe.

6. Tiden etter intimkirurgi

Etter inngrepet blir du liggende ca. en time på vår postoperative avdeling. Her vil du få litt å spise og drikke, samt skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg etter inngrepet. Normalt sett gir dette inngrepet relativt lite smerter. Mange beskriver smertene som lett sårhet, og ved hjelp av smertestillende tabletter som du får med deg hjem, vil du få et greit postoperativt forløp.

Mange pasienter tar ca. en uke fri i fra arbeidet. Dette fordi det er litt sårt, og fordi det er bandasje/bind som skal skiftes i tillegg til at det er viktig med ro for å unngå blødning eller andre komplikasjoner. Det er viktig at hånddusj blir brukt etter toalettbesøk. Du kan begynne å bruke tamponger, trene og ha samleie etter 6 uker. Hevelsen vil gå ned over tid, og det kan ta opptil 6 måneder før man kan se det endelige resultatet.
 

7. Komplikasjoner etter intimkirurgi

Risikoen ved intimkirurgi er som ved all annen kirurgi blødning, blåmerker og infeksjon i tillegg til redusert følsomhet i arret. Noen har også angitt smerter /ubehag i arret en god stund etter inngrepet.

Den komplikasjonen som oftest angis i litteraturen er at det har blitt fjernet for mye av kjønnsleppene. Dette kan medføre kronisk tørrhet og sjenerende arrdannelse, som igjen kan gi smerter ved samleie. Vi har ved Fornebuklinikken utført mange hundre intimkirurgi prosedyrer uten å ha hatt denne type komplikasjoner. Likevel er det viktig for pasientene å vite at kirurgiske prosedyrer ikke alltid foregår uten komplikasjoner og at forventet resultat ikke alltid heller vil bli oppnådd.

Du vil bli informert om prosedyre, risiko og forventet resultat under konsultasjonen før inngrepet.
 
 
 
Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Før operasjonen
En grundig konsultasjon med en av våre plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og operasjonsmetode. Her vil du få svar på alle dine spørsmål, og en omfattende gjennomgang av viktige aspekter ved forandringen du ønsker å få utført. Før selve behandlingen får du utfyllende skriftlig informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.
Under operasjonen
Hos oss kommer pasientsikkerheten først. Våre plastikkirurger, anestesileger og spesialsykepleiere har derfor topp formell kompetanse i alle fagfelt. Alle våre operasjoner gjennomføres med meget lav risiko for komplikasjoner.
Etter operasjonen
Våre erfarne og omsorgsfulle intensivsykepleiere tar trygt hånd om deg når du våkner etter inngrepet. Før du reiser hjem får du nøyaktig skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden. Vi viser ansvar også etter din behandling, med kontroller og eventuelle justeringer av resultatet dersom det blir nødvendig.
Annen informasjon og lenker
Har du spørsmål eller er du fremdeles usikker >
Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss!
Ofte stilte spørsmaal

Ofte stilte spørsmål

Det å bestemme seg for å gjøre en forandring er ofte knyttet til mye usikkerhet, og mange har flere spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Er det smertefullt? Når kan jeg leve som normalt igjen? Hvordan skal jeg forholde meg etter inngrepet?

Se ofte stilte spørsmål her eller ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg.