Forbedring av private pasienters rettigheter

Pasientskadeloven er endret slik at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) også gjelder for skader som kan oppstå under behandling i private klinikker. Fra 2009 skal pasienter som får skade i forbindelse med behandling i det private helsevesen fremme krav om erstatning til NPE.

Fornebuklinikken og alle landets private klinikker som tilbyr kosmetisk kirurgi vil omfattes av ordningen.

Vi ønsker ordningen velkommen. Selv om komplikasjonsfrekvensen i forbindelse med plastisk kirurgi i Norge er meget lav, så tror vi at pasienter vil oppleve økt trygghet med denne lovendringen. Med gammel ordning måtte pasienter som ble behandlet i det private helsevesen bevise skyld ved skade, og ta klagen opp med behandler og dennes forsikringsselskap.

Nå plikter behandler/klinikken å opplyse pasienter som opplever skade eller komplikasjoner om mulighetene til å søke erstatning hos NPE. Vurderingen av erstatningsspørsmål overlates til NPE.

Besøk Norsk Pasientskadeerstatning sine hjemmesider.Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.