Intern ultralyd - ny metode for fettfjerning

I 2005 siden kom ”femte generasjons” metode for fettfjerning: VASER systemet, med en ny og forbedret intern ultralyd . Fordelene med VASER er bedret effektivitet – mer fett kan fjernes.

Først kom tradisjonell fettsugning i begynnelsen av 80- årene. Så kom liposkulptur eller figurforming med bedre bedøvelsesmetoder. Les mer om fettfjerning og figurforming.

Omkring 1995 siden kom de første ultralyd apparatene. Disse hadde en del bivirkninger, spesielt var man redd for varmeskader på huden.

I 2004 siden ble ULTRASHAPE lansert. Denne metoden skulle angivelig fjerne fett med ekstern (utvendig) ultralyd gitt gjennom huden og ned i fettvevet. ULTRASHAPE måtte kombineres med diett. Metoden viser seg lite effektiv - kun små mengder fett kunne fjernes. Flere har meldt om ingen effekt. Hittil finnes ingen vitenskapelige undersøkelser som dokumenterer effekt. Eventuelle bivirkninger med denne metoden er det heller ikke forsket på.

VASER system hos fornebuklinikken

I 2005 kom femte generasjons metode for fettfjerning: VASER systemet, med en ny og forbedret intern ultralyd. Fordelene med VASER er bedret effektivitet - mer fett kan fjernes . Dessuten er varmeskade problematikken betydelig redusert, da det nye utstyre produserer mindre varme. Vaser systemet blir produsert i USA og man kan lese mer om deres produkt på nettsiden www.vaser.com Fornebuklinikken har brukt VASER i snart et år, og kan trygt anbefale denne metoden til fettfjerning. Dette fordi ultralyd har vært brukt innen medisin i mer enn 30 år og har ingen kjente bivirkninger. Ultralyd gir ingen form for skadelig stråling. Ultralyd består av høyfrekvente lydbølger som mennesket ikke kan høre. Innen medisin er bruken av ultralyd mest kjent for undersøkelse av gravide, men er også viktig innen billeddiagnostikk av hjerte, lever og nyre. Man bruker også ultralyd for å behandle mange tilfeller av nyresten.

VASER system hos fornebuklinikken

VASER intern ultralyd fjerner fett ved at man beveger et tynt rør inne i fettvevet. I enden av dette røret er det en spesiell tupp (probe) som lager ultralyd (- se bilde til høyre). Røret med proben stikkes inn via et lite snitt i huden (5 mm) og inn i fettvevet som derved "ristes løs" eller "smelter. Det oppløste fettet suges ut etterpå med en liten kanyle.

HVOR PÅ KROPPEN KAN VASER BRUKES FOR Å FJERNE FETT?

Intern ultralyd kan brukes på alle regioner der fett ønskes fjernet. Spesielt egnet på de områder der fettet er kjent for å være hardt og vanskelig å få ut ved de andre metodene. Områder som er særlig egnet er ;

 • Bakre hofte områder / rygg
 • Ryggfolder
 • Innside lår
 • Gynkomasti / bryster på menn
 • Mave regionen, særlig nedre del
 • Hake regionen ("dobbelthake")
 • Menn egner seg spesielt godt da de vanligvis har fett som sitter hardt fast.

FORDELER VED BRUK AV INTERN ULTRALYD SAMMENLIKNET MED ANDRE METODER:

 • Sikrere. Man får ut maksimalt med fett. Resultatet kan garanteres.
 • Ultralyd er mer skånsom mot vevet omkring fettet - nerver og blodårer skades ikke. Dette vil igjen føre til mindre hevelse og smerter etterpå.
 • Bedre resultat. Lettere å gjøre figurformingen mer nøyaktig.
 • Kortere behandlingstid, som igjen gir mindre risiko for komplikasjoner.
 • Øker produksjonen av bindevev - medvirker til at huden trekker seg sammen.

Du kan se flere filmer som dokumenterer VASER metoden her.


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.