Før- og etterbilder av plastisk og kosmetisk kirurgi

I Norge er det det forbudt med det som kalles pre- og postoperative bilder innen markedsføring. Med dette menes bilder som viser pasienter før operasjon om med påfølgende bilder av resultatet, etter den kosmetiske operasjonen. Dette gjelder alle plastikk kirurgiske inngrep slik som brystforstørrelse, brystreduksjon, fettsugning/liposkulptur, ansiktsløft, bukplastikk og andre operasjoner.

Hva og hvorfor?

Du kan lese hele forskriften, som er kalt "Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep".

Begrunnelsen kan du lese i pressemeldingen: "Forbud mot usaklig markedsføring av kosmetisk kirurgi".

I denne pressemeldingen framgår det følgende begrunnelse: "Markedsføringen av ulike typer kosmetisk kirurgi har vært offensiv og omfattende. Sammen med stadig større fokus på kropp og utseende er det behov for å regulere denne markedsføringen, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen."

Konsekvenser

Konsekvensene av denne bestemmelsen er, i følge Fornebuklinikken, at vi ikke får gitt deg som pasient den informasjonen du har rett på ifølge "Forskriften for helsepersonell §10". Som sier: "Den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 til § 3-4. I helseinstitusjoner skal informasjon etter første punktum gis av den som helseinstitusjonen utpeker."

Vi får imidlertid lov til å vise deg som pasient bilder under vår moderne konsultasjon, ettersom det ifølge samme forskrift (Forskriften for helsepersonell §10) her er hensiktmessig å vise pasienter relevante bilder.

Alternativer

Vi vet at det kan være vanskelig å finne informasjon rundt plastisk kirurgi, og enda vanskligere å forutse resultater. Hva er alternativene dine?

Konklusjon

Det enkleste, når du ønsker å vite hvordan kan bli etter en plastisk operasjon er å komme inn til oss på en konsultasjon. Timen koster 500 kr og er helt uforpliktende, prisen for konsultasjonstimen vil bli trukket ifra prisen ved en eventuell senere operasjon hos oss. Med vårt Vectra 3D-system kan vi lage en tilnærmet presis simulering av ditt resultat. Våre doktorer, blant Oslo's beste, har lang erfaring innen plastisk kirurgi, og kan gi deg informasjon om ditt forventet resultat.

Ta kontakt med oss for å bestille en konsultasjon eller for å stille et spørsmål.


Bestill en konsultasjonstime

Har du faglige spørsmål eller ønsker en individuell vurdering, er du velkommen til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hos en av våre erfarne plastikkirurger/karkirurger.